Bestaanszekerheid

Campagne bestaanszekerheid voor iedereen

Een campagne van de Landelijke Armoedecoalitie

Brandbrief

Geachte leden van de Tweede Kamer en het kabinet,

Nederland staat in de top 5 rijkste landen ter wereld. Hoe kan het dan, dat een steeds grotere groep burgers geen bestaanszekerheid heeft? We roepen jullie, de leden van de Tweede Kamer en het kabinet, op om bestaanszekerheid voor alle burgers te verankeren in de rijksbegroting voor 2024.

Zijn jullie het met ons eens dat…

 • Het onacceptabel is dat een miljoen Nederlanders, waaronder kinderen, in armoede leeft?
 • Iedereen genoeg geld zou moeten hebben om te kunnen eten, de huur te betalen en het huis te verwarmen?
 • De kloof tussen mensen die wel en niet kunnen meedoen niet groter moet worden?

Dan is het nu tijd voor actie!

Bestaanszekerheid is geen makkelijke opgave. Dat weten we maar al te goed. Het afgelopen jaar heeft het kabinet veel tijdelijke maatregelen genomen. De maatregelen sorteren effect. Maar de meeste zijn tijdelijk en niet voor iedereen toereikend.

 • Burgers leven voortdurend in onzekerheid.
 • Steeds meer mensen kunnen de boodschappen nauwelijks betalen.
 • De tweedeling in de samenleving wordt steeds groter.
 • Het verschil in gezondheid tussen mensen wordt steeds groter.
 • Mensen hebben geen buffer meer.

Bestaanszekerheid vraagt om structurele politieke keuzes

De politiek is nu aan zet. Hoe? Realiseer bestaanszekerheid voor iedereen in de begroting voor 2024 en zorg voor structureel toereikend inkomen.

Dat betekent:

 • Verhoog het minimumloon tot 14,- per uur en hou de koppeling met uitkeringen in stand.
 • Vereenvoudig het toeslagenstelsel en de uitvoering van basisregelingen.
 • Ga in de regelgeving uit van vertrouwen. Zorg er voor dat mensen kunnen eten, wonen, hun huis kunnen verwarmen, toegang hebben tot zorg, kunnen werken en meedoen.

Campagne: de gezichten achter de cijfers

Tot aan Prinsjesdag voeren we campagne om de politiek bewust te maken van de mens achter de cijfers. 16 gezichten brengen pijnlijk in beeld hoe het is om noodgedwongen terug te moeten vallen op een levensstandaard die onaanvaardbaar is. Steunt u hen ook?

Wie zijn wij?

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, CNV, FNV, Gemeente Utrecht, branchevereniging Horus, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUN Nederland, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie, Nibud en NVVK ondersteunen de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.


Brief Prinsjesdag aan de Kamer

Het is tijd om mensen volwaardig mee te laten doen

De Landelijke Armoedecoalitie heeft naar aanleiding van de gepresenteerde plannen op Prinsjesdag een brief gestuurd aan alle Kamerleden om aandacht te vragen voor de urgentie van aanvullend armoedebeleid.

De Landelijke Armoedecoalitie heeft verschillende keren aandacht gevraagd voor de problematiek rondom armoede en schulden. Wij zien dat de aandacht voor deze problemen maatschappelijk en vanuit de politiek is toegenomen. Bestaanszekerheid heeft een belangrijke plaats in verkiezingsprogramma’s, van links tot rechts. Dat is mooi maar het komt uiteindelijk aan op daden. De voorgestelde 2 miljard euro extra voor huishoudens met een laag inkomen, juichen wij toe als eerste stap want die is hard nodig. Maar het is echter niet voldoende.

Concrete maatregelen

De Commissie Sociaal Minimum berekende dat jaarlijks 6 miljard euro noodzakelijk is om de financiële bestaanszekerheid van huishoudens te garanderen. Wij vragen de Kamer:

 • Reserveer ruimte in de begroting om de door de Commissie Sociaal Minimum voorgestelde verhoging van het minimumloon en de uitkering waar te kunnen maken, zodat mensen daadwerkelijk kunnen rondkomen, de inflatie het hoofd kunnen bieden en de energierekening kunnen betalen;
 • Hou rekening met de stapeling van zorgkosten en extra energie-uitgaven voor mensen met een chronische ziekte en beperking;
 • Zorg dat de hulpverlening toereikend is, zodat iedereen die zich meldt met een hulpvraag daadwerkelijk geholpen kan worden. Investeer daarom in sociaal werkers, schuldhulpverlening en in versterking van de vrijwillige dienstverleners;
 • Vereenvoudig het systeem van regels en toeslagen;
 • Zorg voor voldoende financiering voor de sociale werkvoorziening zodat de werkgelegenheid voor mensen met een beperking die intensieve ondersteuning nodig hebben niet wegvalt;
 • Werk toe naar een systeem waarin kleine schulden klein blijven en overheidsschulden via één Rijksincasso worden geïnd;
 • Investeer in het betrekken van mensen met langdurige eigen ervaring in armoede en schulden bij het bedenken en uitvoeren van beleid.

Klik hier om de brief te downloaden.


Verhalen

Lees de verhalen van mensen die aan den lijve ondervinden wat bestaansonzekerheid is.

Elke week tot aan Prinsjesdag wordt een nieuw verhaal toegevoegd.
Klik op de afbeelding om het verhaal te lezen.

Lindsay: Armoede is een ongewenste compagnon in mijn leven
Armoede is voor Jaap: niet als familie kunnen leven
Trix: ‘Van de AOW ga je net niet dood, maar echt leven ervan kun je ook niet’

Jeroen: “Mijn leven staat stil.”

Bea: “Door allerlei regelingen red ik het.

Noah: “Ik werk vrijwillig als ervaringsdeskundige bij ExPex, en ik zit klem.”
Katinka: “Ik moest naar de huishoudschool omdat ik uit een arm gezin kwam.”
Hailey: “Ik wil mij weer onafhankelijk voelen”
Diana: “Ik besloot mijn kind bij anderen op te laten groeien”
Evert en de fijne tandarts
Chronisch ziek en problemen met armoede
AnneMarie: chronisch ziek en problemen met armoede
Tamara: ik denk er wel eens over te verhuizen
Paul heeft ervaring met generatiearmoede
Mia: geldzorgen bij jongeren door gebrek aan financiële opvoeding
Veroni kan alleen dankzij giften rondkomen
Frouke: torenhoge energierekening, maar toch in de kou
Ellen kan niet meer de boodschappen halen die ze wil

Wist u dat…