Evert en de fijne tandarts

Campagne bestaanszekerheid voor iedereen

‘Niets is zo erg als kiespijn’, vertelt Evert. De tranen sprongen in zijn ogen van de pijn toen het begon. Paracetamol en ibuprofen werkte niet tegen de pijn. De volgende dag ging Evert gelijk naar de tandarts. ‘Ik had de Jackpot!’

Forse rekening

Een paar weken later kreeg Evert een forse rekening van de verzekeringsmaatschappij. Dit was een forse klap in zijn budget en hij kreeg niet alles vergoed. ‘In de bijstand heb je het al niet ruim en met zo’n tandartsrekening redde ik het einde van de maand gewoon niet.’ Ondanks dit alles dacht Evert klaar te zijn bij de tandarts.

Toch weer terug

Niet veel later kreeg Evert door alle armoedestress weer last van kiespijn. ‘Ik weer terug naar diezelfde tandarts, maar hij zei dat er niks aan de hand was’. De jaren erna ging Evert niet meer naar de tandarts vanwege de hoge kosten. Totdat het echt niet meer anders kon.

Rekening van € 1780

‘De pijn werd zo erg dat ik het niet meer trok en ging naar de tandarts’. Na een lange zit van 3 uur in de tandartsstoel kreeg Evert een rekening van € 1780. Via via kreeg hij te horen dat gemeenten een ‘potje’ hebben voor dit soort situaties als je in de bijstand zit. ‘Ik vroeg bij de gemeente bijzonder bijstand aan. Na heel veel gedoe, 4 afwijzingen en een stressvolle periode werd de aanvraag alsnog goedgekeurd.’

Durf niet meer naar de tandarts

‘Gelukkig is alle ellende in mijn mond voorbij, maar ik durft eigenlijk niet meer naar de tandarts’. Evert heeft geen vertrouwen meer en is bang voor de rekening. ‘Het kan toch niet zo zijn dat je niet meer naar de tandarts durft vanwege de hoge kosten?’, vraagt hij zich hardop af.

Mondzorg hoort in het basispakket

Sinds 2006 wordt mondzorg niet meer vergoed bij volwassenen. Inmiddels beoordelen meer dan 4 miljoen mensen in Nederland hun mondgezondheid als ‘matig’ tot ‘zeer slecht’. Verwaarloosde mondzorg kan tot allerlei ernstige fysieke en mentale klachten leiden. En dan zijn er nog de maatschappelijke gevolgen: afnemende sociale en maatschappelijke participatie. Mensen met gebitsproblemen lopen meer kans om zich te isoleren en zijn daardoor verminderd beschikbaar als ouder, mantelzorger of vrijwilliger. Daarom is het belangrijk dat mondzorg terugkomt in het basispakket.

Wist je dat?

  • Uit onderzoek van FNV blijkt dat 75% van de uitkeringsgerechtigden door zorgkosten te weinig geld overhoudt voor noodzakelijke kosten als boodschappen en vaste lasten
  • 45% van de uitkeringsgerechtigden gaat vanwege de kosten niet naar de tandarts.
  • Een derde van de uitkeringsgerechtigden heeft nu gebitsproblemen gaat daarmee vanwege de kosten niet naar de tandarts. Bij 31% zijn de gebitsproblemen hierdoor toegenomen.

Campagne bestaanszekerheid voor iedereen
Nederland staat in de top 5 rijkste landen ter wereld. Hoe kan het dan, dat een steeds grotere groep burgers geen bestaanszekerheid heeft? We roepen de leden van de Tweede Kamer en het kabinet op om bestaanszekerheid voor alle burgers te verankeren in de rijksbegroting voor 2024. Tot Prinsjesdag voeren we campagne voor structurele politieke keuzes.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux