Trix: ‘Van de AOW ga je net niet dood, maar echt leven ervan kun je ook niet’

CAMPAGNE BESTAANSZEKERHEID VOOR IEDEREEN

Trix van der Biezen (78) uit Nijkerk heeft vroeger gewerkt. Inmiddels moet ze al jaren rond zien te komen van haar AOW. Het is mooi dat deze regeling er is, vindt ze. Maar Is de AOW eigenlijk wel hoog genoeg? Trix is stellig: “Je gaat net niet dood, maar echt leven van de AOW kun je ook niet.”

Trix ‘rommelt wat aan’, zoals ze het zelf zegt, om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat ‘aanrommelen’ blijkt er echter behoorlijk ordentelijk aan toe te gaan. Zo maakt Trix twee keer per jaar een begroting. Zo houdt ze zicht op haar inkomsten en uitgaven, en is ze zich ervan bewust wat ze na aftrek van de vaste lasten overhoudt om van te leven. Dankzij deze manier van boekhouden weet Trix dat ze 8 euro per dag te besteden heeft.

Trix vindt het moeilijk om mensen tips te geven. Zelf houdt ze het hoofd boven water door goedkoop te koken en slim te zijn met het doen van aankopen. “Maar ook rijken kopen tegenwoordig spullen weg bij de Kringloop hoor”, constateert Trix. Ze blijft er blijmoedig onder.

Dat neemt niet weg dat ze er de afgelopen jaren per saldo op achteruit is gegaan. “Ik heb dat inmiddels 13 jaar meegemaakt”, zegt Trix. Ze vindt het irritant als anderen voor senioren menen te moeten beslissen dat ouderen wel genoeg hebben. “Soms doen ouderen daar zelf aan mee.” Deelnemen aan cursussen zou Trix ook nog wel willen. Maar ja, die moeten dan wel betaalbaar gemaakt worden.

Ondanks haar financiële situatie blijft Trix haar creativiteit gebruiken om iets positiefs van het leven te maken. Van een slachtofferrol wil ze dan ook niets weten!

Wist je dat…

  • …huishoudens in het algemeen er van 2011 tot en met 2023 gemiddeld 0,1% per jaar in koopkracht op vooruit zijn gegaan, terwijl gepensioneerden er gemiddeld 0,4% per jaar op achteruit gingen?
  • …het voorstel van de Commissie Sociaal Minimum om de AOW los te koppelen van extra verhoging van het minimumloon, ertoe leidt dat senioren nog verder op achterstand raken in koopkracht?
  • …onder de mensen met een inkomen lager dan 14.900 euro per jaar, één op de vijf senioren moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen of kampt met ernstige financiële problemen?

Campagne bestaanszekerheid voor iedereen
Nederland staat in de top 5 rijkste landen ter wereld. Hoe kan het dan, dat een steeds grotere groep burgers geen bestaanszekerheid heeft? We roepen de leden van de Tweede Kamer en het kabinet op om bestaanszekerheid voor alle burgers te verankeren in de rijksbegroting voor 2024. Tot Prinsjesdag voeren we campagne voor structurele politieke keuzes. Lees onze brandbrief.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux