Wonen & Onderdak

Utrecht beschikt over verschillende mogelijkheden voor opvang als u geen woning heeft. Zo kan er in de nachtopvang geslapen, ontbeten en gedoucht worden. Daarnaast zijn er plekken om tijdelijk te verblijven of te wonen. Wilt u gewoon een (ander) dak boven uw hoofd dan zult u op zoeken moeten naar een sociale huurwoning. Heeft u eenmaal onderdak gevonden dan is het zaak om zuinig met energie om te gaan.

Doelgroepgericht

Specifiek

Omduw wil het welzijn van de mensen in de stad Utrecht helpen bevorderen, in het bijzonder van hen die aan de rand van de samenleving zijn terecht gekomen, zoals dak- en thuislozen. Met dat doel houdt Omduw elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur een wekelijks spreekuur voor daklozen, in de werfkelders onder het Sint Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61.

Het Wegloophuis biedt begeleiding, ondersteuning en onderdak aan mensen met een psychiatrische achtergrond. Deze opvanglocatie heeft plaats voor zes bewoners. Zij mogen hier maximaal een half jaar verblijven.

Voor mensen met psychische problemen bestaat de mogelijkheid een paar dagen tot maximaal twee weken verblijven bij Enik Recovery College. Aanmelding verloop via de website.

Voor jongeren van 18 tot 23 jaar is er De Dijk van Youké. Bij vragen of voor aanmelding kan gebeld worden naar 030-2518434.

Mensen in een afhankelijke relatie kunnen bij Moviera terecht. Bel voor aanmelding, hulp of advies 030-2599814 of het Centraal Bureau: 0318-439739.

Via STIL wordt opvang geboden aan ongedocumenteerden op de Weerdsingel. Neem daarvoor contact op via 030-2713463 of het ex-ama team, tel.: 030-2725002.

Opvangmogelijkheden

Dag en nacht

Laagdrempelige 24-uurs opvang van het Leger des Heils: reserveer vanaf 9.00 uur via 030-2513604.

De NoiZ (Nieuwe opvang in Zelfbeheer) van de Tussenvoorziening is een opvanglocatie voor mannen en vrouwen in Utrecht die dakloos zijn. Het team bestaat uit opvangmedewerkers, vrijwilligers en beheerders. Die laatste groep zijn vaak zelf dakloos zijn geweest.

Een opvangplek van de Tussenvoorziening voor mannen en vrouwen die dakloos zijn. Opvangmedewerkers en vrijwilligers zorgen er voor dat gasten daar een warme en gezellige plek hebben. Reserveer tussen 10:30 en 11:00 uur via 030-2315326.

Tijdelijke opvang

Bij nood

Bij het Corporatiehotel kunt u terecht als u (met uw gezin) in een onacceptabele woonsituatie verkeert. Of dakloos dreigt te raken en niet op en andere wijze in aanmerking komt voor een woning. Aanmeldingen verlopen via Het Vierde Huis bereikbaar via 0900-2600060.

Een woning

Huren

Woningnet is de plek om een woning (sociale huur, vrije sector huur en koop) te zoeken. U hebt dan eerst een inschrijving nodig, waar kosten aan zijn verbonden.

Een Urgentieverklaring voor een sociale huurwoning kan aangevraagd worden bij het Vierde Huis.

De woningcorporaties in de regio Utrecht willen graag de doorstroming bevorderen. Daarom krijgen huurders van een grote woning die kleiner willen gaan wonen, voorrang. Zo hopen de woningcorporaties dat er meer woningen vrijkomen voor gezinnen en starters. Bovendien krijgen die huurders vaak korting op de nieuwe huurprijs.

Huurders met een sociale huurwoning én een laag inkomen hebben in 2023 recht op eenmalige huurverlaging. De Woonbond maakte hierover afspraken met woningcorporaties en het ministerie. Om voor de verlaging in aanmerking te komen moet er wel aan enkele criteria worden voldaan.

Voor een antikraak woning betaalt u in de regel minder huur.

Voor vragen over de huur en uw rechten als huurder.

Bij problemen met de verhuurder of vragen over onderhoud. Ook kunt u de huurprijs laten berekenen. De dienstverlening is gratis.

Op de website van de gemeente zijn diverse tips voor vele soorten woningen te vinden.

De U Gids vermeldt algemene informatie over het huren van een woning.

Het Huurteam Utrecht beschermt huurders in de Gemeente Utrecht die te maken hebben met problemen en onregelmatigheden bij de huur van een kamer of woning.

Energiebesparing

In de knip

Aardgas en elektriciteit zijn de laatste jaren veel duurder geworden. Mensen met een laag inkomen krijgen daarom een bedrag aan energietoeslag. In 2022 werd al € 1300 per huishouden uitgekeerd. In 2023 volgt eenzelfde bedrag.

Geld besparen door bewust energiegebruik: dat is het doel van dit initiatief. Deelnemers ontvangen eerst een doos met energiebesparende producten. Een energiecoach geeft (telefonisch) uitleg over het gebruik van de producten, komt met besparingstips en stelt vervolgens een rapport op afgestemd op de situatie van de bewoner.

Een energiecoöperatie van een grote groep inwoners die zich graag bezighouden met energiebesparing en duurzame energieopwekking. De ‘EnergieKlussers’ vormen een aparte groep daarbinnen. Zij helpen mensen met energiebesparende maatregelen. Dat doen ze gratis bij minimahuishoudens die worstelen met hoge energielasten. Ze brengen bijvoorbeeld radiatorfolie, tochtstrips en kozijnfolie aan. Ook bekijken ze eventueel uw energierekening en geven financiële tips.

Iedereen kan wat doen om energiezuiniger te wonen en te leven. Het is vaak een kleine moeite en makkelijk uit te voeren. Dit energieloket van 15 gemeentes in de provincies helpen u met diverse bespaartips. Daarnaast wijst het de weg naar subsidies en regelingen, en bedrijven voor de uitvoering van uw plannen.

Energie besparen kan heel simpel zijn, zonder dat het je eerst veel geld kost. Deuren dicht, korter douchen, lampen uit etc.. Het is vaak een kleine moeite. Alles bij elkaar kan dat een heleboel schelen op uw energierekening!

Kluswerk

Helpende handen

Stichting Present fungeert als makelaar in vrijwilligerswerk voor klussen in en bij uw huis. De vrijwilligers zetten zich met name in voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. De klussen kunnen één dagdeel of langere tijd in beslag nemen. Denk aan: een woning witten, tuin opknappen, huis opruimen of schoonmaken.

Iedereen kan weleens wat hulp gebruiken. Praktische hulp – bij een klusje in huis of met boodschappen doen -, maar ook sociale hulp. HipHelpt brengt u in contact met hulpbieders uit de buurt, die u met alle plezier een handje helpen. Deze vereniging levert hulp vanuit een samenwerkend netwerk van christenen en leden van lokale kerkgemeenschappen.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux