Partners_header

Partners

In de Armoedecoalitie Utrecht werken grote maatschappelijke organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen samen in de stad samen rondom het thema armoede. Hieronder vindt u per thema een overzicht van deze partners. Aan het eind vindt u ook de landelijke partners waarmee de Armoedecoalitie Utrecht samenwerkt.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux