Geldzaken_header

Geldzaken

Voor mensen met een laag inkomen bestaan er allerlei extra's op het gebied van inkomsten en uitgaven. Daarnaast zijn er meerdere organisaties die hen kunnen helpen de eindjes aan elkaar te knopen. We proberen hieronder een zo volledig mogelijk overzicht te geven. Kijk ook eens onder de menuknop 'Fondsen' voor meer tips. Mocht u een organisatie of tip missen, laat het ons dan weten.

Extra geld of hulp nodig?

Informatievideo's in verschillende talen

Video in het Marokkaans Arabisch met informatie over verschillende regelingen en extra’s die beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen.

Video in het Riffijnse Berbers met informatie over verschillende regelingen en extra’s die beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen.

Video in het Turks met informatie over verschillende regelingen en extra’s die beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen.

Video in het Engels met informatie over verschillende regelingen en extra’s die beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen.

Video in het Nederlands met informatie over verschillende regelingen en extra’s die beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen.

Aanbod Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft een platformdienst opgezet die ondernemers in problemen zo snel mogelijk weer op de been helpt: Ondernemer Centraal. Hier kunnen ondernemers met geldzorgen hulp en ondersteuning krijgen van ervaren Utrechtse ondernemers. Sinds 1 oktober 2021 staat Ondernemer Centraal open voor alle ondernemers en zzp’ers uit Utrecht. Zij kunnen zich geheel vrijblijvend aanmelden voor een Toekomstgesprek via www.utrecht.nl/ondernemercentraal.

Met een U-pas beschikt u over een persoonlijk budget voor sport en cultuur. Met dit budget kunt u kiezen uit het aanbod van de aangesloten organisaties. Voor kinderen bestaat het U-pas Kindpakket. Of u of uw kinderen recht hebben op een U-pas, hangt af van uw inkomen, voor meer info kijk op U-pas.nl.
U-pashouders van 18 jaar en ouder kunnen jaarlijks eveneens een set van 10 retourtickets voor de bus en tram in de regio Utrecht krijgen.
Hebt u een U-pas en een hoge huur? Dan hoeft u misschien minder huur te betalen.

Check uw recht

Inzicht in uw rechten

Op welke tegemoetkomingen heeft u recht? Er bestaan allerlei tegemoetkomingen. Soms meer dan u denkt. Bereken op een site van Nibud en Stimulansz in een paar stappen op welke bedragen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om financiële fitheid in Nederland te bevorderen.

Toeslagen zijn financiële tegemoetkomingen in de kosten voor je zorgverzekering, huur of kind. Het kan om aardig wat geld gaan. Of je recht hebt op deze toeslagen is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. De Consumentenbond zet de mogelijkheden op een rij.

Is uw huur, zorgpremie of bijdrage voor kinderopvang te hoog om van uw inkomen te betalen? Dan kunt u, als u 18 jaar of ouder bent, misschien een toeslag krijgen. 

De U-Wijzer 2021 van De Tussenvoorziening en U-centraal staat vol actuele informatie over zorg, wonen, inkomen, toeslagen en nog veel meer.

Geldproblemen

Hulp en begeleiding

De gemeente Utrecht startte een actielijn ‘Zorgen over geld? Praten helpt’ om meer aandacht voor financiële zorgen van burgers te vragen. Deze zorgen worden niet altijd gesignaleerd door inwoners of professionals. Om professionals te ondersteunen is er een handreiking gemaakt over signalen van geldzorgen en hoe je deze bespreekbaar maakt door praktische voorbeelden.

Tijdens de spreekuren van Sociaal Juridische Dienstverlening van de Tussenvoorziening komen allerlei vragen en problemen rondom uitkeringen, belastingen en toeslagen, etc. aan de orde. Deze spreekuren zijn echter alleen bedoeld voor cliënten die vallen onder de aanvullende zorg.

Komt u er met behulp van deze voorzieningen en extraatjes toch niet uit, neem dan contact op met het buurtteam.

Bij scheiding of ontslag of een andere levensgebeurtenis kunt u een workshop volgen, waarin u informatie krijgt over uw nieuwe financiële situatie. Meer informatie over deze workshops vindt u op www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen of bel naar: 06-23335893.

Heeft u vragen over uw bijvoorbeeld belastingen en toeslagen of komt u er financieel niet helemaal uit? Bij de Geldzaak werken beroepskrachten of financieel geschoolde vrijwilligers. Deze medewerkers van de Geldzaak helpen inwoners rechtstreeks of begeleiden hen in het geval van schulden naar de juiste hulp. Tijdens het gratis inloopspreekuur kijkt een deskundige medewerker welke tips passen bij jouw financiële situatie. Je hoort waar je recht op hebt, bijvoorbeeld welke regelingen of toeslagen er voor jou zijn. Of je voorkomt dat je juist teveel krijgt en geld moet terugbetalen.

Weet u geen raad met al die formulieren? Krijgt u onbegrijpelijke brieven of mailtjes? Heeft u vragen over geld of over uw woning? Papiercafés in Utrecht helpen. De Papiercafés helpen mensen die thuis papieren krijgen (via de brievenbus of de computer) die moeilijk te begrijpen zijn. En dat is helemaal gratis.

Bedrijven en instellingen zijn er niet altijd op bedacht, maar 62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Die problemen moeten eerder (h)erkend en bespreekbaar gemaakt worden. Rabobank, McDonalds Utrecht, Hogeschool Utrecht en de Gemeente Utrecht hebben daarom een ‘digizine’ over dit onderwerp samengesteld.

De gemeente Utrecht heeft een platformdienst opgezet die ondernemers in problemen zo snel mogelijk weer op de been helpt: Ondernemer Centraal. Hier kunnen ondernemers met geldzorgen hulp en ondersteuning krijgen van ervaren Utrechtse ondernemers. Sinds 1 oktober 2021 staat Ondernemer Centraal open voor alle ondernemers en zzp’ers uit Utrecht. Zij kunnen zich geheel vrijblijvend aanmelden voor een Toekomstgesprek via www.utrecht.nl/ondernemercentraal.

Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij betalingsachterstanden, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging om financiële redenen. Voor vragen of een gratis eerste adviesafspraak: bel 0850090408.

Heeft u schulden? Neem dan contact op met Humanitas, Schuldhulpmaatje of U Centraal. Hun deskundige vrijwilligers helpen u graag om uw financiën en administratie weer op orde te krijgen.

Stadsgeldbeheer helpt door budgetbeheer en schuldhulpverlening (ex)dak- en thuisloze mensen, of mensen die dakloos dreigen te worden.

Heb je vragen over een zorgverzekering of problemen met het betalen van je premie?
Of ben je een hulpverlener en wil je meer informatie voor jezelf of jouw organisatie?

Leger des Heils (Raad en Daadbalie)

Bij de Raad en Daadbalie (Leger des Heils) kunt u terecht voor hulp bij financiën, formulieren en brieven. Dit inloopspreekuur wordt gehouden in Bij Bosshardt Ondiep (Acaciastraat 42) op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Bij Bosshardt Zuilen (Prinses Margrietstraat 22) op woensdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur.

Hebt u geld nodig en kan niemand u daaraan helpen? Stichting Noodhulp Utrecht verleent financiële steun aan inwoners van Utrecht die in geldnood zitten en met spoed hulp nodig hebben.

De Protestantse Diaconie biedt in bepaalde situaties financiële ondersteuning, als u nergens anders terecht kunt.

Omduw organiseert wekelijks een spreekuur voor dak- en thuislozen. Het spreekuur vindt elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur plaats. Locatie: de kelderruimte aan de werf onder het Sint Bonifatiushuis, Nieuwe Gracht 61.

Overige webtips

Online tips

Geldwijzer 030 nl geeft informatie, advies en hulp over geldzaken in Utrecht.

De U Gids is een website waar u informatie kunt vinden over inkomensondersteuning, budgettering, schulden en uitkeringen.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux