Vacature_header

Vacatures

De meeste projecten en activiteiten van de Armoedecoalitie worden geheel of gedeeltelijk door vrijwilligers uitgevoerd.

Kom bij Ons team!

Vrijwilligerscoördinator

Per direct voor 8 uur in de week.
Reageren vóór 5 december 2022: marrymos@armoedecoalitie-utrecht.nl.

De Armoedecoalitie Utrecht is een bundeling van maatschappelijke organisaties en initiatieven[1] in de stad rondom het thema armoede. De aangesloten organisaties, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen (mensen die uit eigen ervaring sociale en/of financiële armoede kennen)hebben daarbij één doel voor ogen: armoede bestrijden en sociale uitsluiting tegengaan.

Binnen de Armoedecoalitie zijn 10 (ervaringsdeskundige) vrijwilligers actief in verschillende projecten. Hun kennis en inzet is onmisbaar om zaken daadwerkelijk beter te regelen en mensen in (stille) armoede te bereiken en te helpen. Activiteiten van vrijwilligers zijn:

Armoede bespreekbaar maken en drempel tot hulp verlagen

 • De Mooi Meegenomen Markt: 1 x in de 2 maanden organiseert het team Arm in Arm in Actie ism hulp- en dienstverleners in verschillende wijken een informatie, advies en ruilmarkt. Hier kunnen buurtbewoners terecht voor een kop koffie, een goed gesprek, informatie en advies over diverse regelingen, gratis spullen en ruildiensten.
 • Organiseren van activiteiten rondom Internationale Armoededag (17 oktober) en Sint Maarten ism andere partners en professionals.
 • Bijeenkomsten in de wijken in diverse vormen zoals dialoog, op scholen, in buurthuizen, waarbij op verschillende manieren armoede en schulden wordt besproken (facultatief ism Dock).

Armoede een gezicht geven en spreekbuis naar buiten toe

 • Ervaringsdeskundigen zetten zich in als spreker op bijeenkomsten met externen, zoals gemeenteraadsleden, Tweede Kamerleden, mensen vanuit het Ministerie en de media. Doel: het perspectief van de mensen zelf goed voor het voetlicht brengen en gevoel van urgentie geven.

Meedenken en -ontwikkelen

 • Vrijwilligers participeren actief in diverse werkgroepen zoals de werkgroep jongeren, het casuïstiek team en de werkgroep onderwijs om veranderingen en verbeteringen in de praktijk te realiseren.

Weekje weg

 • Weekje weg is een vakantieweek voor 27 gezinnen die lang niet op vakantie zijn geweest. Het team Weekje weg doet hiervoor de werving en selectie (periode januari – juli).

Onderhoud website, Nieuwsbrief

 • Twee vrijwilligers onderhouden de website, facebook, verzorgen de Nieuwsbrief en andere PR en communicatieactiviteiten.

Het netwerk van vrijwilligers voert de activiteiten zelf uit, veelal ism partners in de stad. Ons doel is om via deze activiteiten armoede bespreekbaar te maken, beeldvorming te beïnvloeden, de drempel tot hulp te verlagen en sociale uitsluiting tegen te gaan.

Wij zoeken een coördinator die de vrijwilligers ondersteunt bij het organiseren en uitvoeren van de diverse activiteiten en hen de mogelijkheid biedt om door te groeien.

Taken van de coördinator zijn:

 • Ondersteunen van de diverse vrijwilligers bij het uitvoeren van hun activiteiten (bijv. werving en selectie weekje weg; webmaster; Mooi Meegenomen Markt) en vormgeven aan hun rol (bijv. als ambassadeur van de Armoedecoalitie en kwartiermaker in de wijk; voorzitter platform). De coördinator is sparringpartner, zorgt voor de randvoorwaarden en ondersteunt de vrijwilligers bij het maken van werkafspraken zodat de activiteiten voortgang houden.
 • Verbinden van ervaringsdeskundigen in de stad op gebied van armoede, schulden en sociale uitsluiting, bijv. door 1 à 2 x per jaar een ontmoetingsmoment te creëren.
 • Verbinden van de verschillende vrijwilligers van de Armoedecoalitie met elkaar door een interne nieuwsbrief en een regelmatige netwerkbijeenkomst bijv. 3 x per jaar.
 • Jaarlijks gesprek met elke vrijwilliger over welke rol en activiteiten hij/zij wil vervullen, welke behoefte er is aan scholing en hierover gerichte afspraken maken.

Gevraagde kennis en vaardigheden:

 • Je hebt kennis en affiniteit met het vraagstuk armoede en sociale uitsluiting en voelt je verbonden met de mensen die hiermee te maken hebben.
 • Je kunt en wilt werken in een organisatie waarin eigen regie centraal staat en je wilt anderen empoweren.
 • Je beschikt over een groot flexibel vermogen, weet mensen mee te nemen, te stimuleren en te laten groeien, zowel individueel als in teamverband en haalt hier plezier uit.
 • Je bent gelijkwaardig in het contact en beschikt over verbindend vermogen tussen de deelnemers.
 • Je bent stressbestendig en resultaatgericht.
 • Je kunt je eigen grenzen goed bewaken.
 • Je bent bereid om de functie flexibel uit te voeren verspreid over meerdere dagen per week.

Verder heb je

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring in werken met vrijwilligers;
 • Computervaardigheden: Microsoft Office-applicaties (o.a. Windows, Word, Excel).

De functie omvat 8 uur per week en is afhankelijk van opleiding en achtergrond ingeschaald in maximaal schaal 8 van de CAO Welzijn. Je werkt bij het team van de Armoedecoalitie (secretaris voor 20 uur per week en een bureaumedewerker voor 8 uur in de week) en ontvangt werkbegeleiding van de secretaris Armoedecoalitie.

Denk jij deze baan is echt wat voor mij? Stuur dan je motivatiebrief plus cv vóór 5 december 2022 naar de Armoedecoalitie Utrecht, t.a.v. Marry Mos, marrymos@armoedecoalitie-utrecht.nl. Voor meer informatie of vragen kun je ook bij haar terecht: marrymos@armoedecoalitie-utrecht.nl; 06-18680097.

Download bovenstaande tekst als pdf-document.


[1]              Zoals de Tussenvoorziening, Leger des Heils, U centraal, Lister, Buurtteams Sociaal en Jeugd, Zilveren
                Kruis, Woningbouwcorporatie Portaal, Al Amal, Solgu, U-2B Heard!, Stichting Leergeld, JoU, Emmaus,
                Ubuntuhuis, buurtpastoraat van de kerken, Omduw, st. Asha, Steunpunt GGz en vele anderen.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux