Hulp_advies_header

Hulp & Advies

Naast de reguliere hulpverlening zijn er diverse opties voor extra hulp of ondersteuning op sociaal, juridisch of praktisch gebied.

Sociale ondersteuning

Raad en daad

In de vestigingen van de BuurtWerkKamer – Buurt en Werk in één Kamer – draait alles om het activeren van kwetsbare bewoners uit de buurt. Dit gebeurt onderling en samen met krachtige bewoners en minimale professionele ondersteuning. ‘Iedereen kan iets wat een ander niet kan’ vormt de kern van de aanpak. TOP: 06–140212 03; Leidsche Rijn: 06–21492637; Zuilen: 06–30845134.

Deze vereniging is er voor mensen, die op eigen kracht en met hulp van een vrijwilliger iets willen veranderen aan hun situatie. Zij worden aan elkaar verbonden zonder onderscheid te maken in afkomst, geloof of cultuur. De vrijwilligers helpen bij het krijgen van grip op geldzaken of studie, het beter Nederlands leren spreken, het verwerken van verlies of het doorbreken van eenzaamheid. Dit gebeurt op basis van de Humanistische waarden.

Komt u er zelf niet uit, neem dan contact op met het buurtteam in uw wijk.

Wilt u meer mensen leren kennen of oude banden aanhalen? Maatjesprojecten, vriendschapscursussen en activiteiten helpen bij het vergroten van uw sociale netwerk.

Project ‘Doen en Laten’ is ontstaan vanuit de Achterkant. Een samenwerkingsverband van cliëntenraden en belangenbehartiging uit de verslavingszorg, maatschappelijke opvang, psychiatrie en jeugdzorg. Ervaringscoaches van dit project helpen u o.a. bij het opbouwen van een netwerk of het vinden van een dagbesteding. Zij zijn momenteel actief in Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen.

Hebt u als gezin behoefte aan contact? Of wilt u op bepaalde vlakken hulp van een ander gezin? Schrijf u dan in voor ‘Gezin in de buurt’. Door samen op te trekken, leert u als gezinnen van elkaar en wordt uw netwerk vergroot.

Inloopspreekuur

Ervaringsdeskundige Tonio Bozelie geeft hulp en advies in buurtcentrum De Leeuw. Mensen uit de wijk kunnen binnenlopen met hun vragen op het gebied van: werk en inkomen, geldzorgen, de U-pas en andere regelingen. Maar ook bij problemen met woningverhuurders of stankoverlast na een verkeerd uitgevoerde renovatie biedt zij raad en daad.Elke donderdag van 12.30 tot 13.30 uur in de Samuel van Houtenstraat. Tel.nr.: 06-29268243; email: toniobozelie@gmail.com.

NISBO is een vereniging die een brug vormt tussen oudere migranten en de Nederlandse samenleving. Voorzieningen bedoeld voor ouderen houden namelijk nog onvoldoende rekening met de wensen en behoeften van migranten. De activiteiten van de NISBO leveren een bijdrage aan de participatie van de oudere allochtonen in de samenleving. Dat gebeurt in de vorm van advies, ondersteuning, behoeften- en belangenbehartigen.

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) behartigt de belangen van oudere migranten. Aan de (inkomens)positie en het welzijn van deze snelgroeiende en zeer diverse groep valt namelijk het nodige te verbeteren. Zo kampen deze migrantenouderen met hardnekkige problemen op het gebied van inkomen, huisvesting en gezondheid.

Stichting Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (een lobby organisatie) zet zich in voor het belang van mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Dat doet zij door van zich te laten horen en op te komen voor mensen met een beperking. Die ervaren nog heel vaak blokkades om gewoon mee te kunnen doen. Deze blokkades ondervinden ze o.a. op fysiek, sociaal en financieel gebied bij ondermeer de gemeente, bij werkgevers, bij opleidingsinstituten en vervoersbedrijven.

Omduw staat mensen met raad en daad terzijde en probeert mogelijke dakloosheid – bijvoorbeeld vanwege huurachterstand – te voorkomen of cliënten weer ‘onder dak’ te helpen. Elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur kunt u daarvoor op het spreekuur terecht. Locatie: de werfkelder onder het Sint Bonifatiushuis, Nieuwe Gracht 61.

Komt op voor het seniorenbelang in de stad Utrecht. Alle senioren dienen een volwaardige plek te krijgen. Want zij zijn immers van grote waarde voor de samenleving.

Juridische ondersteuning

Volgens de wet

Een grondrecht stelt, dat een ieder op zijn minst op bijstandsniveau moet kunnen leven. Volgens de beslagvrije voet wordt iedereen beschermd tegen beslaglegging en inhouding op loon en uitkering tot ongeveer 90% van de in de specifieke situatie geldende bijstandsnorm. Advocaat mr. E.H. Bakker berekent graag en zonder kosten hoe voor u de beslagvrije voet uitvalt.

Bij deze vrijwilligersorganisatie geven gevorderde rechtenstudenten dagelijks gratis juridisch advies tijdens de telefonische spreekuren en de specialistische inloopspreekuren.  De studenten hebben zich gespecialiseerd in een van de volgende onderwerpen: Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid; Consumentenrecht, Overheid & Strafrecht, Personen- en Familierecht en Huurrecht & Wonen

Dit loket geeft gratis juridisch advies aan iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen. Op de website vindt u informatie, tips en voorbeeldbrieven. Voor advies op maat kunt u bellen, mailen of langskomen.

Praktischeondersteuning

Allerlei tips

Mensen vanaf 66 jaar met een laag inkomen kunnen een gratis OV-abonnement aanvragen. Met dit abonnement reizen zij gratis in de provincie Utrecht met bus en tram. Reizen kan doordeweeks na 9.00 uur, en in het weekend en op feestdagen de hele dag.

Een vervoersservice voor en door inwoners van onze stad. Wilt u naar de kapper, op bezoek, naar de stad of naar het ziekenhuis? ANWB Automaatje biedt uitkomst: vrijwilligers uit de buurt zorgen met hun eigen auto voor uw vervoer tegen een kleine vergoeding.

Inspiratie en hulp voor een prettig leven met ziekte of lichamelijke beperking. Via dit digitale platform worden diensten, producten en (online) ontmoetingen aangeboden.

Dit bedrijf adviseert klanten over enkele vaste lasten in het huishouden. Daartoe vergelijkt het de markt op het gebied van energie, telecom en verzekeringen.
Zo helpt het consumenten door de energiemarkt inzichtelijk te maken, ingewikkelde termen op nota’s toe te lichten en door te kijken hoe er bespaard kan worden op kosten. Mocht u vervolgens willen overstappen dan regelt Consumind dit. Aan de hand van uw wensen wordt er vaak een beter en/of goedkoper alternatief geboden.

Middels dit netwerk bundelen bedrijven, bewonersinitiatieven, de gemeente, cultuur-, sport-, studenten-, zorg- en welzijnsorganisaties hun krachten om eenzaamheid tegen te gaan.. Zij geloven dat samenwerking tussen verschillende sectoren nodig is voor een duurzame aanpak hiertegen. Vanuit het netwerk worden er regelmatig bijeenkomsten, lezingen en trainingen georganiseerd.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux