Hulp_advies_header

Hulp & Advies

Naast de reguliere hulpverlening zijn er diverse opties voor (goedkope) extra hulp of ondersteuning op sociaal of juridisch gebied.

Sociale ondersteuning

Raad en daad

In de vestigingen van de BuurtWerkKamer – Buurt en Werk in één Kamer – draait alles om het activeren van kwetsbare bewoners uit de buurt, inclusief degenen die er net zijn komen wonen. Dit gebeurt onderling en samen met krachtige bewoners en minimale professionele ondersteuning. ‘Iedereen kan iets wat een ander niet kan’ vormt de kern van de aanpak. TOP: 06–140212 03; Leidsche Rijn: 06–21492637; Zuilen: 06–30845134.

Deze vereniging is er voor mensen, die op eigen kracht en met hulp van een vrijwilliger iets willen veranderen aan hun situatie. Zij worden aan elkaar verbonden zonder onderscheid te maken in afkomst, geloof of cultuur. De vrijwilligers helpen bij het krijgen van grip op geldzaken of studie, het beter Nederlands leren spreken, het verwerken van verlies of het doorbreken van eenzaamheid. Dit gebeurt op basis van de Humanistische waarden.

Project ‘Doen en Laten’ is ontstaan vanuit de Achterkant. Een samenwerkingsverband van cliëntenraden en belangenbehartiging uit de verslavingszorg, maatschappelijke opvang, psychiatrie en jeugdzorg. Ervaringscoaches van dit project helpen u o.a. bij het opbouwen van een netwerk of het vinden van een dagbesteding. Zij zijn momenteel actief in Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen.

Komt u er zelf niet uit, neem dan contact op met het buurtteam in uw wijk.

Kerk

Een kerk in uw buurt biedt vaak ook een luisterend oor of hulp.

Stichting Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen is het Utrechtse samenwerkingsverband van verschillende lokale ouderenorganisaties. Cosbo behartigt de belangen van alle ouderen in Utrecht. Hun missie: eraan bijdragen, dat ouderen hun leven de invulling kunnen geven zoals zij dat wensen en adequate ondersteuning krijgen als dat nodig is. Daarmee vervult deze stichting de rol van verbinder, inspirator en aanjager. De komen jaren ligt de focus van de belangenbehartiging op: wonen, zorg, preventie en welzijn, informatie en communicatie en vervoer.

NISBO is een vereniging die een brug vormt tussen oudere migranten en de Nederlandse samenleving. Voorzieningen die voor ouderen bedoeld zijn, houden namelijk nog onvoldoende rekening met de wensen en behoeften van migranten. De activiteiten van de NISBO zijn erop gericht bijdrage te leveren aan de participatie van de oudere allochtonen in de multiculturele samenleving. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van advies, ondersteuning, behoeften- en belangenbehartigen.

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) behartigt de belangen van oudere migranten. Aan de (inkomens)positie en het welzijn van deze snelgroeiende en zeer diverse groep valt namelijk het nodige te verbeteren. Zo kampen deze migrantenouderen met hardnekkige problemen op het gebied van inkomen, huisvesting en gezondheid.

Stichting Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (een lobby organisatie) zet zich in voor het belang van mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Dat doet zij door van zich te laten horen en op te komen voor mensen met een beperking overal waar er blokkades zijn om gewoon mee te kunnen doen. Deze blokkades ondervinden ze o.a. op fysiek, sociaal en financieel gebied bij ondermeer de gemeente, bij werkgevers, bij opleidingsinstituten en vervoersbedrijven.

Hebt u als gezin behoefte aan contact? Of wilt u op bepaalde vlakken hulp van een ander gezin? Schrijf u dan in voor ‘Gezin in de buurt’. Door samen op te trekken, leert u als gezinnen van elkaar en wordt uw netwerk vergroot.

Wilt u meer mensen leren kennen of oude banden aanhalen? Maatjesprojecten, vriendschapscursussen en activiteiten helpen bij het vergroten van uw sociale netwerk.

Omduw staat mensen, die hulp zoeken met raad en daad terzijde en probeert mogelijke dakloosheid, bijvoorbeeld vanwege huurachterstand, te voorkomen of cliënten weer “onder dak” te helpen. Elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur kunt u daarvoor op het spreekuur terecht. Locatie: de werfkelder onder het Sint Bonifatiushuis, Nieuwe Gracht 61.

Juridische ondersteuning

Volgens de wet

Een grondrecht stelt, dat een ieder op zijn minst op bijstandsniveau moet kunnen leven. Volgens de beslagvrije voet wordt iedereen beschermd tegen beslaglegging en inhouding op loon en uitkering tot ongeveer 90% van de in de specifieke situatie geldende bijstandsnorm. Advocaat mr. E.H. Bakker berekent graag en zonder kosten hoe voor u de beslagvrije voet uitvalt.

Bij deze vrijwilligersorganisatie geven gevorderde rechtenstudenten dagelijks gratis juridisch advies tijdens de telefonische spreekuren en de specialistische inloopspreekuren.  De studenten hebben zich gespecialiseerd in een van de volgende onderwerpen: Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid; Consumentenrecht, Overheid & Strafrecht, Personen- en Familierecht en Huurrecht & Wonen

Dit loket geeft gratis juridisch advies aan iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen. Op de website vindt u informatie, tips en voorbeeldbrieven. Voor advies op maat kunt u bellen, mailen of langskomen.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux