Jeugd

Het aantal gezinnen dat in Utrecht in armoede leeft, is hoog. Dat heeft tot gevolg, dat 8% van de kinderen in armoede opgroeit ofwel gemiddeld 2 à 3 kinderen in een schoolklas. Daarnaast hebben circa 9000 jongeren een problematische schuld van gemiddeld 15.000 euro. Voor ouders en jongeren met een krappe beurs zijn er gelukkig allerlei voorzieningen en regelingen in het leven geroepen, waar zij hun voordeel mee kunnen doen.

Hulp & Advies

Aanbod

Hier kunnen ouders terecht met al hun vragen over opvoeding, groei en ontwikkeling van hun kind(eren).

Gratis, direct en anonieme ondersteuning voor iedere ouder en opvoeder via telefoon en chat. De deskundige vrijwilligers van de Oudertelefoon bieden een luisterend oor

Deze organisatie geeft gratis hulp aan jeugd en gezinnen via de Buurtteams Jeugd & Gezin. Verdeeld over de stad zijn er 18 teams, die voor u klaar staan.

Het betreft een wereldwijd programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ouders vriendschappelijke en praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen. Die staan er dus niet alleen voor!

Stadsteam Back UP ondersteunt dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 25 jaar met raad en daad. Vaak hebben deze jongeren meervoudige, complexe problemen.  Door hen perspectief te bieden, wordt voorkomen dat zij verder afglijden.

U-2B Heard! is een cliëntenplatform voor en door (kwetsbare) jongeren met schulden of problemen thuis. Daardoor hebben ze vaak al te maken gehad met jeugdzorg, woon- en andere instanties. 

In het kader van dit project ondersteunen jonge vrijwilligers van Humanitas jongeren, die in de schulden zitten of simpelweg vragen hebben over geldzaken. Dit doen ze als maatje op een gelijkwaardige manier, waardoor de jongere uiteindelijk zelf zijn financiën weer kan regelen. De vrijwilliger komt op huisbezoek of naar een plek naar keuze.

Deze stichting helpt jongvolwassenen tussen 18 en 27 jaar een toekomst zonder schulden op te bouwen. Het traject duurt zes maanden en is kosteloos. Daarbij is een centrale rol weggelegd voor een persoonlijke kennismaking met kunst en cultuur.

Bij ‘Jeugdhulp in een groep’ leren jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar omgaan met dingen waar zij op school, thuis en in vrije tijd tegenaan lopen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met erbij willen horen, weinig zelfvertrouwen, moeilijkheden met docenten, pesten of jezelf kunnen zijn. In een groep met leeftijdsgenoten gaat hij/zij na schooltijd met zichzelf aan de slag. Samen worden de problemen aangepakt, zodat de jongere weer lekker in zijn/haar vel komt te zitten.

Jongerenwerkers van JoU coachen en steunen jongeren op alle leefgebieden. Zij helpen bijvoorbeeld met het vinden van een (bij)baan, stage of het in kaart brengen en aanpakken van schulden. Meer informatie: 06-25050623.

ROC Midden Nederland

Studenten van het ROC Midden Nederland of MBO Utrecht kunnen voor vragen over financiën, studiekosten en hulp bij financiële problemen terecht bij het inloopspreekuur. Aanmelden voor studenten in Utrecht via: fis@rocmn.nl of fmd@ mboutrecht.nl, voor studenten van het ROC MN in Nieuwegein of Amersfoort via: fis.na@rocmn.nl.

Dit online jongerenplatform wijst de weg naar informatie, handige tips en hulp

Sommige kinderen hebben hulp nodig bij het maken van hun huiswerk. Voor sommige gezinnen is dit lastig te organiseren, bijvoorbeeld omdat er weinig geld is of omdat de ouders de Nederlandse taal niet (goed) spreken. Dan bieden de organisaties die zijn aangesloten bij het Stadsnetwerk hulp.
Mogelijkheden kun je ook nog vinden via aanbod U-pas.

Financiële ondersteuning

Fondsen

MBO Utrecht heeft een fonds voor studenten, die hun leermiddelen niet zelf kunnen betalen. De regeling geldt alleen voor studenten jonger dan 18 jaar en ingeschreven bij ROC Midden Nederland

De Stichting FIOM Hendrik Pierson Fonds zet zich in voor alleenstaande ouders en hun kinderen. Dit doen ze door maatschappelijke projecten en organisaties te ondersteunen die zich richten op alleenstaand ouderschap.

Deze stichting stelt zich ten doel ondersteuning te verlenen aan individuen in de Nederlandse samenleving, die in een moeilijke situatie verkeren en die geen beroep meer kunnen doen op reguliere instanties. Het fonds helpt mensen ter oplossing van een acuut probleem met een eenmalige ondersteuning van maximaal 500 euro.

Dit fonds spant zich in om – binnen haar doelstelling en mogelijkheden – financiële ondersteuning te bieden aan individuele gehandicapten. Mensen met een beperking hebben immers recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen, net als ieder ander. Veel gehandicapten lopen echter tegen drempels aan waardoor zij niet kunnen participeren.

Het fonds verleent bijdragen voor individuele noden, zodat in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien, mensen de kans krijgen om uit de schuld te raken, en mensen die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Het keert aanvullende, eenmalige bijdragen uit van maximaal  €750.

Sam& is er voor gezinnen met minder geld. De kinderen uit die gezinnen mogen namelijk niet de dupe zijn van de financiële situatie van hun ouders. Ze moeten gewoon mee kunnen doen met een schoolreisje, muziekles of sport.

Dit fonds vindt het belangrijk, dat inwoners de kans krijgen om verder te komen. Het steunt vooral mensen, die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor hulp van openbare sociale instellingen. Verder verstrekt het fonds studiebeurzen aan studenten in de provincie Utrecht. Een aanvraag voor een bijdrage kan alleen door een professionele hulpverleningsorganisatie worden ingediend.

Het fonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede te vergroten. Die doen het namelijk minder goed op school dan leerlingen uit rijkere gezinnen en dat ligt niet aan hun verstand. Het Jeugdeducatiefonds steunt daar waar geld een beperking is, zodat de talenten van deze kinderen optimaal worden benut.

Kinderen en jongeren kunnen door allerlei oorzaken in de knel komen. Daardoor hebben ze vaak niet dezelfde kansen en mogelijkheden als leeftijdsgenoten. Stichting Kinderzorg Utrecht biedt financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld kosten voor woninginrichting bij begeleid wonen of bepaalde school- en sportkosten. De stichting richt zich met name op kinderen en jongeren tot 23 jaar in de provincie Utrecht.

Dit fonds is er sporten toegankelijk te maken voor de Utrechtse jeugd. Daarom kunnen kinderen met een U-pas bij het Paul Verweel Sportfonds een aanvraag doen om sportkleding en sportmateriaal aan te schaffen.

Kinderen uit gezinnen met geldzorgen kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Daar is gewoonweg geen geld voor. Dit fonds betaalt de contributie of het lesgeld voor hen. Want elk kind verdient het om mee te doen.

Deze stichting fungeert als intermediair van het Nationaal Fonds Kinderhulp en is er voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Aanvragen dienen echter school, sport of cultuur gerelateerd te zijn. Denk aan een buitenlandse reis voor school en reiskosten naar school. Leergeld is er ook voor gezinnen zonder U-pas.

Het Nationaal fonds Kinderhulp helpt kinderen, die in ons land in armoede opgroeien – met iets groots of kleins. Elk kind verdient immers een jeugd zonder zorgen. Zo springt dit fonds bij als er babyspullen, een laptop, winterjas of studieboeken nodig zijn.

Eigen fiets

Goedkope deals

Kinderen tot en met 17 jaar kunnen met hun U-pas bij een aantal winkels in Utrecht een fiets aanschaffen. Sinds kort mogen reparatie en/of onderhoud aan een fiets, of bepaalde accesoires eveneens worden betaald met het kind en/of gezinstegoed op de pas. Denk aan een extra slot, een verlichtingssetje, een fietsbel, snelbinders, een fietspomp, etc.

Een eigen fiets is niet voor ieder kind vanzelfsprekend en dat in een fietsland als Nederland! De ANWB zamelt gebruikte fietsen in, knapt deze op en zorgt er via o.a. het Nationaal Fonds Kinderhulp voor dat deze terecht komen bij kinderen die in armoede opgroeien.

Speelgoed

(Bijna) gratis

Bij speelgoedbank ‘Het Speelkwartier’ in De Meern kunnen gezinnen met een verwijsbrief – verkrijgbaar via de voedselbank of een hulpverlener – gratis speelgoed uitzoeken.

Speelotheek

Utrecht telt een aantal speelotheken t.w.: Hoograven, Podium Oost, Tut-Tuf, De Boemerang en Het Belhameltje. Daar leent u met een abonnement speelgoed en spelletjes. De kosten voor een abonnement verschillen per locatie en bedragen per jaar gemiddeld € 22,-. U-pashouders krijgen meestal korting.

Bij de tweedehandswinkels van Emmaus, De A.R.M en bij de weggeefwinkel wordt regelmatig speelgoed verkocht of weggegeven.

Stichting Sintvoorieder1 zet zich in om deze gezinnen te ontzorgen en om een glimlach te toveren op het gezicht van deze kinderen (en hun ouders!) op pakjesavond. Want ieder kind verdient het om gezien te worden op 5 december.

Speciale acties

Gezond

Het is voor kinderen op school belangrijk dat ze goed kunnen leren en presteren. Vindt u het ook wel eens lastig om een voldoende en gezond ontbijt aan uw kind(eren) te geven? Dan kan Toekomstontbijt u wellicht helpen met een ontbijttas voor uw kind. In deze tas zit voor 7 dagen een gezond ontbijt.

Hartverwarmend

Stichting Sintvoorieder1 zet zich in om deze gezinnen te ontzorgen en om een glimlach te toveren op het gezicht van deze kinderen (en hun ouders!) op pakjesavond. Want ieder kind verdient het om gezien te worden op 5 december.

Deze stichting organiseert een geheel verzorgd verjaardagsfeestje voor kinderen van 5 tot 12 jaar van wie de ouders dit niet kunnen betalen. De kinderfeestjes worden buitenshuis georganiseerd. De zorg daarvoor wordt helemaal uit handen van de ouders genomen. Hierdoor beleven ook zij een zorgeloze en fijne middag.

Via dit initiatief krijgen gezinnen met kinderen, die zich in een financieel benarde positie bevinden een pakket cadeaukaarten. Kinderen zijn namelijk nooit verantwoordelijk voor deze financiële problemen, maar lijden er wel onder. Het gaat om bonnen voor Albert Heijn, Hema, Intertoys en C&A, waarmee ze lekker kunnen eten, een cadeautje in de schoen kunnen krijgen en een feestelijke outfit voor de kerst.

Jarige Job maakt het mogelijk dat kinderen uit gezinnen met een kleine beurs hun verjaardag thuis en op school kunnen vieren. Deze organisatie zorgt voor een verjaardagsbox ter waarde van 35 euro met alles erop en eraan. Denk aan slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. Deze boxen worden gegeven aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.

School en onderwijs

Raad en daad

Het is voor kinderen op school belangrijk dat ze goed kunnen leren en presteren. Vindt u het ook wel eens lastig om een voldoende en gezond ontbijt aan uw kind(eren) te geven? Dan kan Toekomstontbijt u wellicht helpen met een ontbijttas voor uw kind. In deze tas zit voor 7 dagen een gezond ontbijt.

Deze stichting zorgt ervoor, dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Vrijwilligers lezen voor, doen taalspelletjes en gaan samen met de ouders aan de slag met taal en leesplezier. Daarvoor ontmoeten de vrijwilligers het gezin thuis, maar ook vindt er via de computer contact plaats.

Het Stadsnetwerk Gelijke Kansen is dé plek voor iedereen op zoek naar ondersteuning en extra leertijd voor leerlingen. Het netwerk zet zich in voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 16 jaar, die meer begeleiding nodig hebben bij het leren. De ondersteuning kan op school plaatsvinden (onder schooltijd of daarbuiten) of buitenschools, in de vorm van huiswerkmaatjes of taalmentoren.

Buiten schooltijd

Extra leertijd

Bij Petje af ontdekken nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar op zondag de wereld. Het programma zorgt ervoor, dat jongeren kennismaken met verschillende beroepen, een beroep uitproberen en bedrijven bezoeken. Op deze manier ontdekken ze wat ze leuk vinden en ontwikkelen ze hun talenten.

Deze stichting

Deze stichting biedt een unieke formule t.w. begeleiding in schoolwerk én stimulering van talentontwikkeling. Zowel leerlingen van de basis- als van de middelbare school kunnen bij ‘Durf te Dromen’ aankloppen. Het uiteindelijke doel: kinderen aan een betere toekomst helpen.

Niet iedereen heeft geld voor dure huiswerkbegeleiding of bijlessen. Inkomen of achtergrond mogen echter nooit een beletsel zijn om een diploma te halen en dus iemands toekomst te bepalen. Stichting ‘Leren voor de Toekomst’ levert persoonlijke huiswerkbegeleiding tegen een kleine vergoeding. Met de U-pas krijgen leerlingen korting. De stichting helpt bovendien ouders het schoolsysteem te begrijpen en hun kinderen te begeleiden bij het huiswerk.

Stichting ASHA helpt leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs in buurtcentrum Oase gratis bij het maken van hun huiswerk. De begeleiding biedt vooral steun bij de lastige vakken op school.

School’s cool koppelt groep 8 leerlingen, die naar de brugklas gaan, aan vrijwillige mentoren. Zo’n mentor helpt de leerling gedurende 1,5 jaar wekelijks met de eerste periode op de middelbare school. De brugklasser leert praktische dingen zoals het werken met een agenda en het maken van huiswerk. Maar hij/zij kan ook rekenen op een luisterend oor of samen met de mentor iets leuks doen zoals naar een museum gaan.

Voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar uit de wijk Overvecht bestaat de mogelijkheid om onderwijs op zondag te volgen. Gastdocenten met verschillende beroepen laten hen drie jaar lang ervaren, wat hun werk inhoudt. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld les van journalisten, dokters, advocaten etc. Daarnaast gaan ze op excursie naar allerlei interessante plekken. Uiteindelijk ontdekken ze door dit aanvullend onderwijs wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

Vakantiemogelijkheden

Weg van huis

Veel kinderen kunnen er om verschillende redenen niet zomaar tussenuit. Omdat daar geen geld voor is, of omdat ze een stoornis of achterstand hebben. Deze organisatie bezorgt kinderen van 6 tot 19 jaar graag een onvergetelijk weekend of vakantie. Tijdens de Heppie Vakanties & Weekenden draait alles om gezelligheid, lol en onbezorgd spelen. Naast de ‘gewone’ groepsvakanties worden er ook outdoor- en gezinsvakanties georganiseerd.

De stichting biedt al jarenlang vakantiekampen voor de jeugd in de leeftijd van 8 tot 18 jaar aan. Het uitgangspunt: alle deelnemers een fantastische week bezorgen! Ieder jaar kan er gekozen worden uit zomerkampen in Nederland en de Ardennen.

Y Camps organiseert zomerkampen voor kwetsbare kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar. Deze kampen zijn er eveneens voor kinderen, die extra begeleiding nodig hebben vanwege ziekte, handicap, of uit gezinnen met een krappe beurs. De organisatie vindt het belangrijk, dat kinderen niet alleen plezier hebben maar ook groeien op vakantie op het gebied van zelfvertrouwen, algemene ontwikkeling of vaardigheden. Daarom bieden de kampen veel afwisseling met allerlei verschillende activiteiten.

KAC

Het Kinderactiviteiten comité (KAC) regelt ieder jaar een vakantieweek voor zo’n 30 kinderen (vanaf 6 jaar) uit gezinnen met sociale en/of financiële problemen. Ouders betalen 25,- euro per kind; de rest wordt betaald door KAC. De aanmelding verloopt via scholen, buurthuizen, de zusters Augustinessen of de website.

JoyKids – een onderdeel van YMCA Nederland – organiseert jaarlijks kampen voor kinderen van 6 tot 16 jaar oud. De kampen zijn met name bedoeld voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, die een vluchtelingenachtergrond kennen of die uit gezinnen met een beperkt budget komen. Deze organisatie wil, dat ieder kind op vakantie kan en zo een leuke tijd heeft. Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken vormt daarbij het uitgangspunt.

Vrije tijd

Gratis

Duizenden kinderen in Nederland hebben te maken met een onveilige of instabiele thuissituatie. Ze zijn verwaarloosd, mishandeld of gevlucht. Het Vergeten Kind wil, dat zij zich weer gehoord en gezien voelen. Dat doet deze organisatie door aandacht te vragen bij het brede publiek en de politiek. Maar ook door het organiseren van activiteiten vol kinderplezier. Zo worden er regelmatig geheel verzorgd uitjes naar een pretpark, museum of dierentuin georganiseerd.

Stichting ‘Laat Ze Maar Lachen’ regelt activiteiten voor kinderen die door hun thuissituatie vrijwel nooit lekker een dagje eruit kunnen gaan. Zo kunnen kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud eens per maand naar een (gratis) uitje zoals een dagje pretpark of dierentuin, een bezoek aan een museum, een middag knutselen of een voorstelling.

Voor kinderen bestaat het U-pas Kindpakket. Het budget van deze pas is bedoeld voor sport, cultuur- en schoolactiviteiten of de aanschaf van een fiets of computer. Zo kunt u bijvoorbeeld met dit Kindpakket de zwemlessen van uw kinderen betalen. Of u of uw kinderen recht hebben op een U-pas, hangt af van uw inkomen, voor meer info kijk op de www.U-pas.nl.

Een sport en cultuurweek speciaal voor kinderen georganiseerd door SportUtrecht en ZIMIHC in de wijken Overvecht, Zuilen en Leidsche Rijn. Elke ochtend, van dinsdag tot en met vrijdag, kunnen zij van 9.30 uur tot en met 12.30 uur met creatieve sporters en sportieve kunstenaars aan de slag. De Zomer Express is voor kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8.

Utrecht Natuurlijk heeft verspreid over de stad speeltuinen, stadstuinen en -boerderijen. Ideale plekken om kennis te maken met een groene en gezonde stad, de natuur, biodiversiteit en een duurzame voedselproductie. Verder worden er vaak gratis activiteiten georganiseerd.

Deze website biedt een bonte verzameling uitjes voor ouders met kinderen in Utrecht en omgeving. Veel van deze uitstapjes zijn gratis. Daarnaast is er op deze site een overzicht van leuke (sport)clubjes te vinden.

Op dit platform voor moeders en vaders van kinderen tot en met 14 jaar zijn regelmatig tips voor leuke (gratis) uitstapjes voor het hele gezin te vinden. Daarnaast biedt deze site knutsel- en andere tips.

Deze organisatie zet zich in voor kwetsbare kinderen van 6 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen. Dit doet zij samen met vrijwilligers. Die vrijwilliger spreekt als big brother of sister wekelijks af met zijn/haar ‘little’ om samen wat leuks na schooltijd of in het weekend te ondernemen. Daarbij kan het om echte uitjes gaan, maar ook om doodnormale dingen als samen koken, gezellig kletsen of knutselen.

De buurtsportcoaches van SportUtrecht organiseren diverse sportieve activiteiten in de buitenlucht waar iedereen gratis aan kan deelnemen

JoU

Deze stichting organiseert activiteiten voor jongeren van 10 tot 23 jaar. Daartoe legt JoU contact met de jongeren op school, op straat, op social media en in parken etc. De activiteiten omvatten o.a. samen sporten, koken, rappen en chillen.

Deze organisatie gelooft heilig in het effect van sporten. Daarom zorgt ‘On The Move’ ervoor, dat iedereen kan sporten. Ook als dat niet zo vanzelfsprekend is bijvoorbeeld door geldproblemen. Bovendien wordt een jongere aan een student gekoppeld, zodat hij/zij niet alsnog afhaakt.

Dit is de plek voor jong talent! BOKS biedt jongeren de gelegenheid om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van muziek, dans, film, theater, fotografie, mode, podcasts en meer. Het Jongerencultuurhuis kent een vestiging in Kanaleneiland, Overvecht en Leidsche Rijn.

Onder het mom van ‘blijvend actief is ook blijvend in ontwikkeling’ organiseert deze stichting naschoolse (sport)activiteiten voor kinderen. Deze activiteiten worden lokaal aangeboden in de wijken, op scholen en in buurtcentra.

In deze binnenspeeltuin aan de Mississippidreef in Overvecht organiseert Super Single Mom regelmatig playdates. Tijdens deze dates kunt u netwerken met andere ouders, terwijl uw kind speelt. De toegang is gratis inclusief een kop koffie en iets lekkers voor de kinderen. Voor meer informatie: Cybille, tel.nr.: 06-36037179; mail: cybillelatour@gmail.com.

Stichting Leergeld  ondersteunt bij het halen van het A- B- en C- diploma.
In Utrecht is een regeling waarbij uw kind van 7 tot en met 17 jaar gratis zwemles krijgt en zwemdiploma A kan halen. U vindt de voorwaarden hier.
Komt uw kind niet in aanmerking voor deze regeling en lukt het u niet om de zwemles te betalen, doet u dan aanvraag bij Leergeld Utrecht.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux