Jeugd_header

Jeugd

Het aantal gezinnen dat in Utrecht in armoede leeft, is hoog. Dat heeft tot gevolg, dat 8% van de kinderen in armoede opgroeit ofwel gemiddeld 2 à 3 kinderen in een schoolklas. Daarnaast hebben we te maken met circa 9000 jongeren met een problematische schuld van gemiddeld 15.000 euro. Voor ouders en jongeren met een kleine beurs zijn er allerlei voorzieningen en regelingen beschikbaar, waar zij hun voordeel mee kunnen doen.

Vrije tijd

Gratis

Dankzij Het Vergeten Kind kunnen in de zomervakantie circa 2000 kinderen vanuit 50 gemeenten mee met de Heppie Zomertour. Dit jaar staat o.a. een bezoek aan de Efteling, maar ook Dierenpark Amersfoort, Familiepark Drievliet en Attractiepark Slagharen op het programma. 

Stichting Laat Ze Maar Lachen organiseert activiteiten voor kinderen die door hun thuissituatie vrijwel nooit lekker een dagje eruit kunnen gaan. Zo kunnen kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud eens per maand naar een (gratis) uitje zoals een dagje pretpark of dierentuin, een bezoek aan een museum, middag knutselen of een voorstelling.

Voor kinderen bestaat het U-pas Kindpakket. Het budget van deze pas is bedoeld voor sport, cultuur- en schoolactiviteiten of de aanschaf van een fiets of computer. Zo kunt u bijvoorbeeld met dit Kindpakket de zwemlessen van uw kinderen betalen. Of u of uw kinderen recht hebben op een U-pas, hangt af van uw inkomen, voor meer info kijk op de www.U-pas.nl.

Via de Uniek Sporten Uitleen kunnen mensen met een beperking gratis 6 maanden een sportmiddel huren. Bijvoorbeeld een rolstoel, handbike of loophulpmiddel. De uitleen is bedoeld voor (jong)volwassenen die om te kunnen sporten zijn aangewezen op een rolstoel, handbike of loophulpmiddel. De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op je wensen en tijdens de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschikbaar.

Hulp & Advies

Aanbod

Vanuit het Humanitas Get a Grip project ondersteunen jonge vrijwilligers andere jongeren die in de schulden zitten of simpelweg vragen hebben over geldzaken. Dit doen ze als maatje op een gelijkwaardige manier waardoor de jongere uiteindelijk zelf zijn of haar financiën weer kan regelen. De jonge vrijwilliger komt bij de jongere thuis of ergens ander waar de jongere wilt afspreken. Hoe vaak ze afspreken mogen de jongeren zelf weten.

U-2B Heard! is een cliëntenplatform voor en door (kwetsbare) jongeren die voor en door (kwetsbare) jongeren met schulden of problemen thuis. Daardoor hebben ze vaak al te maken gehad met jeugdzorg, woon- en andere instanties. Deze jongeren kunnen altijd contact opnemen voor praktische hulp bij financiën via 06-39125619.

Jong030.nl wijst de weg naar informatie, handige tips en hulp

ROC Midden Nederland

Studenten van het ROC Midden Nederland of MBO Utrecht kunnen voor vragen over financiën, studiekosten en hulp bij financiële problemen terecht bij het inloopspreekuur. Aanmelden voor studenten in Utrecht via: fis@rocmn.nl of fmd@ mboutrecht.nl, voor studenten van het ROC MN in Nieuwegein of Amersfoort via: fis.na@rocmn.nl.

ONSbank ondersteunt jongeren bij het maken van een stap in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en helpt hen een leven zonder problematische schulden op te bouwen. Daarbij is een centrale rol weggelegd voor de omgang met kunst en cultuur.

Jeugdhulp

Bij Jeugdhulp in een groep leren jongeren omgaan met moeilijkheden waar zij op school, thuis en in vrije tijd tegenaan lopen. Binnen de groep heeft iedereen zijn eigen verhaal en zijn eigen doelen. Uiteindelijk zullen de jongeren weer beter in hun vel komen te zitten, waardoor het ook op andere plekken beter met hen gaat. Mail naar: info@ppi-jeugdhulp.nl.

Big Brothers Big Sisters Utrecht zet zich in voor kwetsbare kinderen van 6 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen. Dit doet zij samen met vrijwilligers. Als vrijwilliger spreek je als big brother of sister wekelijks af met je ‘little’ om samen wat leuks na schooltijd of in het weekend te ondernemen. Daarbij kan het om echte uitjes gaan, maar ook om doodnormale dingen als samen koken, gezellig kletsen of knutselen.

Jongerenwerkers van JoU coachen en steunen jongeren op alle leefgebieden. Zij helpen bijvoorbeeld met het vinden van een (bij)baan, stage of het in kaart brengen en aanpakken van schulden. Meer informatie: 06-25050623.

Back UP ondersteunt dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 25 jaar met raad en daad. Vaak hebben deze jongeren meervoudige, complexe problemen.  Door hen perspectief te bieden, wordt voorkomen dat zij verder afglijden.

Financiële ondersteuning

Fondsen

De Stichting FIOM Hendrik Pierson Fonds zet zich in voor alleenstaande ouders en hun kinderen. Dit doen ze door maatschappelijke projecten en organisaties te ondersteunen die zich richten op alleenstaand ouderschap.

Stichting Carina stelt zich in beginsel ten doel ondersteuning te verlenen aan individuen in de Nederlandse samenleving die in een moeilijke situatie verkeren en die geen beroep meer kunnen doen op reguliere instanties. Het fonds steunt mensen ter oplossing van een acuut probleem met een eenmalige ondersteuning van maximaal 500 euro.

Dit fonds spant zich in om – binnen haar doelstelling en mogelijkheden – financiële ondersteuning te bieden aan individuele gehandicapten. Mensen met een beperking hebben immers recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen, net als ieder ander. Denk aan wonen, werken, mobiliteit, een opleiding volgen. Veel mensen met een beperking lopen echter tegen drempels aan waardoor zij niet kunnen participeren.

Het Dekkers-Fonds verleent bijdragen voor individuele noden, zodat in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien, mensen de kans krijgen om uit de schuld te raken, en mensen die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Het keert aanvullende, eenmalige bijdragen uit van maximaal  €750.

Sam& springt bij voor de kinderen! Die mogen namelijk niet de dupe zijn van de financiële situatie van hun ouders. Ze moeten gewoon mee kunnen doen. Dit samenwerkingsverband biedt voorzieningen op het gebied van school, sport, cultuur, verjaardag, vrije tijd en overige zaken.

Armoede veroorzaakt eveneens kansenongelijkheid in de ontwikkeling van kinderen. Minimagezinnen kunnen door hun situatie daar vaak beperkt vorm aan geven. Het Jeugdeducatiefonds steunt daar waar geld een beperking is, zodat de talenten van deze kinderen optimaal worden benut.

Kinderen en jongeren kunnen door allerlei oorzaken in de knel komen. Daardoor hebben ze vaak niet dezelfde kansen en mogelijkheden als leeftijdsgenoten. Stichting Kinderzorg Utrecht biedt financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld kosten voor woninginrichting bij begeleid wonen of bepaalde school- en sportkosten. De stichting richt zich met name op kinderen en jongeren tot 23 jaar in de provincie Utrecht.

Het PlonsFonds zamelt geld in, zodat zoveel mogelijk kinderen toch op zwemles kunnen en een zwemdiploma kunnen halen. Dat is belangrijk voor hun veiligheid, hun zelfvertrouwen én hun sociale contacten.

Het Paul Verweel Sportfonds is er om allerlei sporten toegankelijk te maken voor de Utrechtse jeugd. Kinderen tot 18 jaar en in het bezit van een U-pas kunnen een aanvraag doen voor een sportattribuut naar keuze.

Het Jeugdfonds Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar lessen op het gebied van kunst, cultuur en sport kunnen volgen. Uw hulpverlener helpt u bij het indienen van een aanvraag.

Stichting Leergeld fungeert als intermediair van het Nationaal Fonds Kinderhulp en is er voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Aanvragen dienen echter school, sport of cultuur gerelateerd te zijn. Denk aan een buitenlandse reis voor school en reiskosten naar school. Leergeld is er ook voor gezinnen zonder U-pas. Bereikbaar maandag of donderdag tussen 10.00 en 11.30 uur via 030-7370332.

Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen, die in ons land in armoede opgroeien.1 Op de 9 Kinderen kunnen namelijk niet meedoen met leeftijdsgenootjes. Voor veel dingen kunt u weliswaar bij de gemeente of andere fondsen terecht, maar zij bieden niet voor elke aanvraag hulp. Kinderhulp zorgt dat ervoor dat iedereen van 0 tot 21 jaar mee kan doen. Zo springt dit fonds bij als er babyspullen, een laptop, winterjas of studieboeken nodig zijn.

Eigen fiets

Goedkope deals

Omdat niet iedereen zomaar een nieuwe fiets kan betalen, hebben we in Utrecht de ‘fietsdeal’. Dit is een deal waarbij U-pashouders een tweedehands fiets kunnen kopen voor 30 euro. Hier hoort ook een jaar lang fietsonderhoud bij en een degelijk tweede slot. Stuur een mail naar info@heelutrechtfietst.nl. Ze maken een afspraak waarbij een fiets kan worden uitgezocht.

Kinderen van 4 jaar en ouder met een U-pas kunnen eens per vier jaar een fiets aanschaffen. De maximale vergoeding van € 180 wordt dan op het budget ingehouden. Deze regeling geldt alleen voor de fietsenwinkels die aan dit de U-pasaanbod meedoen.

Een eigen fiets is niet voor ieder kind vanzelfsprekend en dat in een fietsland als Nederland! De ANWB zamelt gebruikte fietsen in, knapt deze op en zorgt er via o.a. het Nationaal Fonds Kinderhulp voor dat deze terecht komen bij kinderen die in armoede opgroeien.

Speelgoed

(Bijna) gratis

Ook bij de tweedehandswinkels van Emmaus, De A.R.M en bij de weggeefwinkel wordt af en toe speelgoed verkocht of weggegeven.

Bij Speelgoedbank De Meern, het Speelkwartier, kunnen gezinnen met een verwijsbrief – verkrijgbaar via de voedselbank of een hulpverlener – gratis speelgoed uitzoeken.

Speciale acties

Hartverwarmend

Het VriendenFonds laat regelmatig hartenwensen van volwassenen en kinderen in vervulling gaan. Het hele jaar kunnen goede doelen, clubs, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties een aanvraag doen om iemand in het zonnetje te zetten. De spelregels vind je via de link. 

De Linda.foundation stelt zich ten doel cadeaukaarten te geven aan gezinnen met kinderen die zich in een financieel benarde positie bevinden. Kinderen zijn namelijk nooit verantwoordelijk voor de financiële problemen, maar lijden er wel onder. Het gaat om een pakket bonnen voor Albert Heijn, Hema, Intertoys en C&A waarmee ze lekker kunnen eten, een cadeautje in de schoen kunnen krijgen en een feestelijke outfit voor de kerst.

Voor veel gezinnen in Nederland is ‘Sinterklaas’ helemaal geen feest. Vanwege persoonlijke financiële nood gaat de Goedheiligman aan hun deur voorbij. Dat valt niet uit te leggen aan de betreffende kinderen. Die kinderen maakt de Sinterklaasbank blij met een cadeau.

Jarige Job maakt het mogelijk dat kinderen uit gezinnen met een kleine beurs hun verjaardag thuis en op school kunnen vieren. Deze organisatie zorgt voor een verjaardagsbox ter waarde van 35 euro met alles erop en eraan. Denk aan slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes.

School en onderwijs

School

Stichting TOVI (Toegankelijk Onderwijs Voor Iedereen) is een stichting die het doel heeft om leerlingen dezelfde kansen te bieden in hun persoonlijke ontwikkeling. Een belangrijke stap hierin is het betaalbaar maken van bijles, huiswerkbegeleiding en andere begeleiding. Dit doen zij in samenwerking met instituten, bedrijven en scholen.

Stadsnetwerk Gelijke Kansen is dé plek voor iedereen die op zoek is naar ondersteuning en hulp van extra leertijd voor leerlingen in Utrecht. Het stadsnetwerk is bedoeld om kinderen en jongeren tussen de 4 en 16 jaar gelijke kansen te bieden. De ondersteuning kan op school plaatsvinden (onder schooltijd of daarbuiten) of buitenschools, zoals huiswerkmaatjes of taalmentoren.

Hoe maak je armoede bespreekbaar? Hoe herken je signalen? En hoe ga je dan het gesprek aan? Om zoveel mogelijk informatie te bundelen, heeft Lokalis een ‘schoolkrant’ gemaakt. Hierin staan tal van voorbeelden en handvatten.

Buiten schooltijd

Tien jaar en ouder

Stadsnetwerk Gelijke Kansen is dé plek voor iedereen die op zoek is naar ondersteuning en hulp van extra leertijd voor leerlingen in Utrecht. Het stadsnetwerk is bedoeld om kinderen en jongeren tussen de 4 en 16 jaar gelijke kansen te bieden. De ondersteuning kan op school plaatsvinden (onder schooltijd of daarbuiten) of buitenschools, zoals huiswerkmaatjes of taalmentoren.


Niet iedereen heeft geld voor dure huiswerkbegeleiding of bijlessen. Inkomen of achtergrond mogen echter nooit een drempel zijn om jouw diploma te halen en dus jouw toekomst te bepalen! Daarom biedt De Toekomst jou goede én persoonlijke huiswerkbegeleiding – tegen een kleine vergoeding.Stichting ASHA begeleidt leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs in buurtcentrum Oase gratis bij het maken van hun huiswerk. De begeleiding biedt vooral steun bij de lastige vakken op school.

Huiswerk Hulp Utrecht

Voor middelbare scholieren biedt Huiswerk Hulp Utrecht (HHU) tweemaal per week betaalbare huiswerkbegeleiding aan op drie locaties in Utrecht. De huiswerkbegeleiding wordt gegeven in Kanaleneiland, Zuilen en Overvecht op maandag en donderdag van 17.00-19.00 uur. Leerlingen krijgen bij HHU de kans om in een rustige omgeving huiswerk te maken, waarbij ze vragen kunnen stellen aan de huiswerkcoaches. De bijdrage voor deze begeleiding is 20 euro per leerling per maand. De ouders moeten een geldige U-pas hebben. Aanmelden: huiswerkhulp@taaldoetmeer.nl of bel 030 – 2947594.

School’s cool koppelt groep 8 leerlingen die naar de brugklas gaan, aan vrijwillige mentoren. Een mentor helpt de leerling gedurende 1,5 jaar wekelijks met de eerste periode op de middelbare school. De brugklasser leert praktische dingen zoals het werken met een agenda en het maken van huiswerk. Maar hij/zij kan ook rekenen op een luisterend oor of samen met de mentor iets leuks doen zoals naar een interessant museum gaan.

Voor kinderen uit met name de wijk Overvecht bestaat de mogelijkheid om onderwijs op zondag te volgen. Gastdocenten met verschillende beroepen laten de jongeren ervaren wat hun werk inhoudt. De leerlingen krijgen les van bijvoorbeeld journalisten, dokters of advocaten en gaan op excursie naar allerlei spannende en interessante plekken. Zo daagt de Weekendschool leerlingen uit hun grenzen te verleggen, meer te durven en te doen. Doel is om gemotiveerde jongeren van 10 tot 14 jaar uit sociaal economische achterstandswijken aanvullend onderwijs te geven, zodat zij alsnog hun talenten kunnen ontwikkelen.

Vakantiemogelijkheden

Weg van huis

Stichting Het Vergeten Kind bezorgt kinderen van 6 tot 19 jaar jaarlijks een onvergetelijk weekend of vakantie. Tijdens deze Heppie Vakanties & Weekenden draait alles om gezelligheid, lol en onbezorgd spelen.

OKEE Vakantiekampen (voorheen stichting Boemerang en SMS Jeugdvakanties) biedt al jarenlang vakanties voor de jeugd in de leeftijd van 8 tot 18 jaar aan. Het uitgangspunt: alle deelnemers een fantastische week bezorgen! Ieder jaar kan er gekozen worden uit zomerkampen in Nederland en de Ardennen. In Nederland staan vooral de themaspellen voorop; in de Ardennen het thema survival.

Niet voor ieder kind is op vakantie gaan vanzelfsprekend. Er leven veel kinderen in een situatie waarin op vakantie gaan niet mogelijk is. Stichting VakantieKind is een non-profit organisatie die volledig draait op vrijwilligers. Ons doel is om kinderen uit alle lagen van de samenleving samen van een betaalbare vakantie te laten genieten op een andere locatie dan hun woonplaats. Ieder kind moet op vakantie kunnen.

Y Camps vindt dat ieder kind op vakantie moet kunnen. Soms is dat niet vanzelfsprekend, omdat kinderen bijvoorbeeld extra begeleiding nodig hebben vanwege een ziekte, handicap, of omdat het budget dit niet toelaat. Deze club biedt ook verschillende soorten vakantie aan. Via de website kun je je meteen voor een vakantie aanmelden.

Het Kinderactiviteiten comité (KAC) regelt ieder jaar een vakantieweek voor zo’n 30 kinderen (vanaf 6 jaar) uit gezinnen met sociale en/of financiële problemen. Ouders betalen 25,- euro per kind; de rest wordt betaald door KAC. Aanmelden verloopt via scholen, buurthuizen, de zusters Augustinessen of de website.

Websites verwijzingen

Check online

Veel studenten lopen geld mis en dat zou niet hoeven. Ga daarom na met behulp van www.checkwatjemisloopt.nl! of er geen potje wordt gemist.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux