Jeugd

Het aantal gezinnen dat in Utrecht in armoede leeft, is hoog. Dat heeft tot gevolg, dat 8% van de kinderen in armoede opgroeit ofwel 2 à 3 kinderen in een schoolklas. Daarnaast hebben circa 9000 jongeren een problematische schuld van gemiddeld 15.000 euro. Voor deze ouders en jongeren beurs zijn er allerlei voorzieningen en regelingen in het leven geroepen, waar zij hun voordeel mee kunnen doen.

Hulp & Advies

Aanbod

Het betreft een wereldwijd programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ouders vriendschappelijke en praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen. Die staan er dus niet alleen voor!

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. De JGZ heeft acht locaties verspreid over de stad.

Deze organisatie geeft gratis hulp aan jeugd en gezinnen via de buurtteams jeugd en gezin. Verdeeld over de stad zijn er achttien teams, die u met raad en daad terzijde staan.

Dit online jongerenplatform wijst de weg naar informatie, handige tips en hulp

Jongerenwerkers van JoU coachen en steunen jongeren op alle leefgebieden. Zij helpen bijvoorbeeld met het vinden van een (bij)baan, stage of het in kaart brengen en aanpakken van schulden. Meer informatie: 06-25050623.

Bij ‘Jeugdhulp in een groep’ leren jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar omgaan met dingen waar zij op school, thuis en in vrije tijd tegenaan lopen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met erbij willen horen, weinig zelfvertrouwen, moeilijkheden met docenten, pesten of jezelf kunnen zijn. In een groep met leeftijdsgenoten gaat hij/zij na schooltijd met zichzelf aan de slag. Samen worden de problemen aangepakt, zodat de jongere weer lekker in zijn/haar vel komt te zitten.

Gratis, direct en anonieme ondersteuning voor iedere ouder en opvoeder via telefoon en chat. De deskundige vrijwilligers van de Oudertelefoon bieden een luisterend oor

ROC Midden Nederland

Studenten van het ROC Midden Nederland of MBO Utrecht kunnen voor vragen over financiën, studiekosten en hulp bij financiële problemen terecht bij het inloopspreekuur. Aanmelden voor studenten in Utrecht via: fis@rocmn.nl of fmd@ mboutrecht.nl, voor studenten van het ROC MN in Nieuwegein of Amersfoort via: fis.na@rocmn.nl.

Een non-profit organisatie die streeft naar een meer menselijke omgang met schulden. De aanpak richt zich niet alle op de schuldproblemen, maar ook op ontwikkeling van de jongere zelf. Die wordt door kunst, muziek, sport en theater geholpen te ontdekken wie hij/zij is en wil. Zo ontstaat een gevoel van eigenwaarde en een ander perspectief op het leven.

Veel jongeren hebben schulden, een lening of een betalingsachterstand. Vrijwilliger van Humanitas Get a Grip helpen hen weer zicht op een toekomst zonder schulden te krijgen. Dit doen ze als maatje én op een gelijkwaardige manier. De vrijwilliger komt op huisbezoek of naar een plek naar keuze.

Een belangenbehartigingsorganisatie voor en door jongeren die dak- en  thuisloos zijn of dreigen te raken. Dit cliëntenplatform biedt informatie en advies over onder andere woonvoorzieningen, dagbesteding en schulden.

Voor mensen die (bijna) dakloos zijn in de regio Utrecht. Het team Jongvolwassenen helpt jongeren van 18 tot 27 jaar. Er wordt hulp geboden op het gebied van huisvesting, financiën, psychische en verslavingproblematiek en na detentie.

In Overvecht worden op verschillende plekken bijeenkomsten voor moeders en hun baby georganiseerd. Ze komen elke week bij elkaar in een vaste groep onder deskundige begeleiding om te praten over opvoedthema’s.

Financiële ondersteuning

Fondsen

Bij diverse fondsen kunt u voor extra geld voor uw kind of puber aankloppen. Hieronder tippen we er een paar. De Utrechtse Geldzoeker biedt een completer overzicht.

MBO Utrecht heeft een fonds voor studenten, die hun leermiddelen niet zelf kunnen betalen. De regeling geldt alleen voor studenten jonger dan 18 jaar en ingeschreven bij ROC Midden Nederland

Stichting FIOM Hendrik Pierson Fonds ondersteunt maatschappelijke projecten en organisaties gericht op alleenstaand ouderschap. Daarnaast bestaat het aanbod uit individuele hulp, babyspullen en gratis vakanties

Het fonds verleent bijdragen voor individuele noden, zodat in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien, mensen de kans krijgen om uit de schuld te raken, en mensen die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Het keert aanvullende, eenmalige bijdragen uit van maximaal  €750.

Sam& is er voor gezinnen met minder geld. De kinderen uit die gezinnen mogen namelijk niet de dupe zijn van de financiële situatie van hun ouders. Ze moeten gewoon mee kunnen doen met een schoolreisje, muziekles of sport.

Honderdduizenden kinderen in ons land hebben het heel lastig op school. Niet omdat ze moeilijk leren, maar omdat ze in armoede leven. Het fonds help om hun ontwikkelingskansen te vergroten.

Financiele steun voor kinderen en jongeren tot 23 jaar in de provincie Utrecht die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Bedoeld voor bijvoorbeeld de kosten voor huiswerkbegeleiding, orthodontie, aanpassing vervoermiddel, (aangepast) vervoer naar school, aanpassing woning bij een handicap en sport en school.

Kinderen uit gezinnen met geldzorgen zitten vaak niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Daar is gewoonweg geen geld voor. Dit fonds betaalt de contributie of het lesgeld voor hen. Want elk kind verdient het om mee te doen!

Ondersteuning aan gezinnen met weinig geld voor binnen- en buitenschoolse activiteiten van hun kinderen. Verder kunnen ouders ook voor een laptop voor hun kind, sportkleding of fiets aankloppen. Leergeld Utrecht helpt kinderen in de leeftijd van 0 jaar t/m 17 jaar die in de gemeente Utrecht wonen. Het besteedbaar inkomen van hun ouders mag niet meer zijn dan 150 % van het bijstandsniveau.

Het Nationaal fonds Kinderhulp helpt kinderen, die in ons land in armoede opgroeien – met iets groots of kleins. Elk kind verdient immers een jeugd zonder zorgen. Zo springt dit fonds bij als er babyspullen, een laptop, winterjas of studieboeken nodig zijn.

Vervoersvoorzieningen

Openbaar vervoer

Kinderen tot 12 jaar mogen in de provincie Utrecht gratis met bus en trein mee. Er moet wel steeds een volwassene bij zijn. Met de trein reizen kinderen tot 4 jaar gratis. Daarna zijn er verschillende opties voor hen om voordelig te reizen. Kijk onder het kopje Producten op NS.nl.

Eigen fiets

Kinderen tot en met 17 jaar kunnen met hun U-pas bij een aantal winkels in Utrecht een fiets aanschaffen. Sinds kort mogen reparatie en/of onderhoud aan een fiets, of bepaalde accesoires eveneens worden betaald met het kind en/of gezinstegoed op de pas. Denk aan een extra slot, een verlichtingssetje, een fietsbel, snelbinders, een fietspomp, etc.

Een eigen fiets is niet voor ieder kind vanzelfsprekend en dat in een fietsland als Nederland! De ANWB zamelt gebruikte fietsen in, knapt deze op en zorgt ervoor dat deze terecht komen bij kinderen die in armoede opgroeien.

Speelgoed

(Bijna) gratis

Bij speelgoedbank ‘Het Speelkwartier’ in De Meern mogen gezinnen gratis speelgoed halen. Zij hebben daarvoor wel een verwijsbrief – verkrijgbaar via de voedselbank of een hulpverlener – nodig.

Speelotheek

Utrecht telt een aantal speelotheken t.w.: Hoograven, Podium Oost, Tut-Tuf, De Boemerang en Het Belhameltje. Daar leent u met een abonnement speelgoed en spelletjes. De kosten voor een abonnement verschillen per locatie. U-pashouders ontvangen meestal korting.

Bij de tweedehandswinkels van Emmaus, De A.R.M en bij weggeefwinkels wordt eveneens speelgoed aangeboden.

Speelgoed halen en brengen tegen kleine vergoeding. Bij deze speelotheek leen je kwalitatief goed en uitdagend speelgoed voor een paar weken. Geopend: elke even week van 9.15 tot 11.15 uur; gevestigd in Buurtcentrum De Jager in Overvecht.

Speciale acties

Hartverwarmend

Dankzij deze stichting krijgen kinderen uit gezinnen met weinig geld pakjes met Sinterklaas. Samen met wat lekkers wordt dat ook nog eens thuisbezorgd.

Heel wat kinderen kunnen er door hun thuissituatie nooit eens lekker een dagje uit. Omdat er geen geld voor is of omdat er thuis andere problemen zijn. Ook deze kinderen hebben recht op plezier. Deze stichting bezorgt hen een ontspannend, creatief en leuk dagje uit. Ouders kunnen hun kinderen hiervoor zelf aanmelden.

Deze stichting maakt graag mensen en bepaalde groepen blij. Door bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje voor kinderen uit gezinnen met een kleine beurs te organiseren. Verder runt Limoenz ook nog een weggeefwinkel en een pluktuin voor de buurt.

Deze stichting organiseert een geheel verzorgd verjaardagsfeestje voor kinderen van 5 tot 12 jaar van wie de ouders dit niet kunnen betalen. De kinderfeestjes worden buitenshuis georganiseerd. De zorg daarvoor wordt helemaal uit handen van de ouders genomen. Hierdoor beleven ook zij een zorgeloze en fijne middag.

Via dit initiatief krijgen gezinnen met kinderen, die zich in een financieel benarde positie bevinden rond de feestdagen een pakket cadeaubonnen. Die kunnen zij bij winkels als Albert Heijn, Hema, Intertoys en C&A en H&M besteden.

Maakt het mogelijk dat kinderen hun verjaardag thuis en op school kunnen vieren. Deze organisatie zorgt voor een verjaardagsbox ter waarde van 35 euro met alles erop en eraan. Denk aan slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. Deze boxen worden gegeven aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.

School en onderwijs

Raad en daad

Deze stichting zorgt ervoor, dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Vrijwilligers lezen voor, doen taalspelletjes en gaan samen met de ouders aan de slag met taal en leesplezier. Daarvoor ontmoeten de vrijwilligers het gezin thuis, maar ook vindt er via de computer contact plaats.

Het Stadsnetwerk Gelijke Kansen is dé plek voor iedereen op zoek naar ondersteuning en extra leertijd voor leerlingen. Bedoeld voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 16 jaar. De ondersteuning kan op school plaatsvinden (onder schooltijd of daarbuiten) of buitenschools, in de vorm van huiswerkmaatjes of taalmentoren.

Buiten schooltijd

Extra leertijd

Deze stichting helpt al ruim 35 jaar mensen bij het versterken van hun taalvaardig-heid. Want taal verbindt en taalbarrières staan eerlijke kansen in de weg. Voor volwassenen worden o.a. Taalcafés en -wandelingen georganiseerd, voor kinderen de VoorleesExpress.

Bij Petje af ontdekken nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar op zondag de wereld. Het programma zorgt ervoor, dat jongeren kennismaken met verschillende beroepen, een beroep uitproberen en bedrijven bezoeken. Op deze manier ontdekken ze wat ze leuk vinden en ontwikkelen ze hun talenten.

Deze stichting biedt een unieke formule t.w. begeleiding in schoolwerk én stimulering van talentontwikkeling. Zowel leerlingen van de basis- als van de middelbare school kunnen bij ‘Durf te Dromen’ aankloppen. Het uiteindelijke doel: kinderen aan een betere toekomst helpen.

Levert persoonlijke huiswerkbegeleiding tegen een kleine vergoeding. Met de U-pas krijgen leerlingen korting. Bovendien helpt deze stichting ouders het schoolsysteem te begrijpen en hun kinderen te begeleiden bij het huiswerk.

Iedere zaterdag van 12 tot 14 uur verzorgt stichting ASHA huiswerkbegeleiding voor leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs in buurtcentrum Oase.

School’s cool koppelt groep 8 leerlingen aan vrijwillige mentoren. Zo’n mentor helpt de leerling gedurende anderhalf jaar wekelijks met de eerste periode op de middelbare school. De brugklasser leert praktische dingen zoals het werken met een agenda en het maken van huiswerk. Maar hij/zij kan ook rekenen op een luisterend oor of samen met de mentor iets leuks doen zoals naar een museum gaan.

Voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar uit de wijk Overvecht bestaat de mogelijkheid om onderwijs op zondag te volgen. Gastdocenten met verschillende beroepen laten hen drie jaar lang ervaren, wat hun werk inhoudt. De leerlingen krijgen onder andere les van journalisten, dokters, advocaten etc. Daarnaast gaan ze op excursie naar allerlei interessante plekken. Uiteindelijk ontdekken ze door dit aanvullend onderwijs wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

Vakantiemogelijkheden

Weg van huis

Veel kinderen kunnen er om verschillende redenen niet zomaar tussenuit. Omdat daar geen geld voor is, of omdat ze een stoornis of achterstand hebben. Deze organisatie bezorgt kinderen van 6 tot 19 jaar graag een onvergetelijk weekend of vakantie. Naast de ‘gewone’ groepsvakanties worden er ook outdoor- en gezinsvakanties georganiseerd.

De stichting organiseert al jarenlang vakantiekampen voor de jeugd in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Het uitgangspunt: alle deelnemers een fantastische week bezorgen! Ieder jaar kan er gekozen worden uit zomerkampen in Nederland en de Ardennen.

KAC

Het Kinderactiviteiten comité (KAC) regelt ieder jaar een vakantieweek voor zo’n 30 kinderen (vanaf 6 jaar) uit gezinnen met sociale en/of financiële problemen. Ouders betalen 25,- euro per kind; de rest wordt betaald door KAC. De aanmelding verloopt via scholen, buurthuizen, de zusters Augustinessen of de website.

Zomerkampen voor kwetsbare kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar. Deze kampen zijn er eveneens voor kinderen, die extra begeleiding nodig hebben vanwege ziekte, handicap of uit gezinnen met een krappe beurs. De organisatie vindt het belangrijk, dat kinderen niet alleen plezier hebben maar ook groeien op vakantie op het gebied van zelfvertrouwen, algemene ontwikkeling of vaardigheden. Daarom bieden de kampen veel afwisseling met allerlei activiteiten.

JoyKids – een onderdeel van YMCA Nederland – organiseert jaarlijks kampen voor kinderen van 6 tot 16 jaar oud. De kampen zijn met name bedoeld voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, die een vluchtelingenachtergrond kennen of die uit gezinnen met een beperkt budget komen. Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken vormt daarbij het uitgangspunt.

Vrije tijd

Gratis

Voor kinderen bestaat het U-pas Kindpakket. Bedoeld voor sport, cultuur- en schoolactiviteiten of de aanschaf van een fiets of computer. Of u of uw kinderen recht hebben op een U-pas, hangt af van uw inkomen, voor meer info kijk op de www.U-pas.nl.

Jongeren tot 30 jaar krijgen met de CJP-pas korting op tickets voor festivals, favoriete merkkleding, theater, bioscoop, concerten en meer! Deze pas is gratis voor MBO en middelbare scholieren

Duizenden kinderen in Nederland hebben te maken met een onveilige of instabiele thuissituatie. Ze zijn verwaarloosd, mishandeld of gevlucht. Het Vergeten Kind wil, dat zij zich weer gehoord en gezien voelen. Dat doet deze organisatie door het op touw zetten van activiteiten zoals een bezoek aan een pretpark, museum of dierentuin.

Realiseert activiteiten voor kinderen die door hun thuissituatie vrijwel nooit lekker een dagje eruit kunnen gaan. Zo kunnen kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud eens per maand naar een (gratis) uitje zoals een dagje pretpark of dierentuin, een bezoek aan een museum, een middag knutselen of een voorstelling.

Dit is de plek voor jong talent! BOKS biedt jongeren de gelegenheid om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van muziek, dans, film, theater, fotografie, mode, podcasts en meer. Het Jongerencultuurhuis kent een vestiging in Kanaleneiland, Overvecht en Leidsche Rijn.

Kunstwerkplaats voor kinderen en jongeren in Leidsche Rijn. Op zaterdagen kunnen jongeren van 12 tot 16 jaar gratis meedoen aan een creatieve activiteit. In de schoolvakanties worden twee gratis programma’s aangeboden. De Urban mix (7 tot 14 jaar) en de Express (6 tot 8 jaar) combineren kunst en sport.

JoU

Deze stichting organiseert activiteiten voor jongeren van 10 tot 23 jaar. Daartoe legt JoU contact met de jongeren op school, op straat, op social media en in parken etc. De activiteiten omvatten o.a. samen sporten, koken, rappen en chillen.

Zet zich in voor kwetsbare kinderen van 6 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen. Dit doet zij samen met vrijwilligers. Die vrijwilliger spreekt als big brother of sister wekelijks af met zijn/haar ‘little’ om samen wat leuks na schooltijd of in het weekend te ondernemen. Daarbij kan het om echte uitjes gaan, maar ook om doodnormale dingen als samen koken, gezellig kletsen of knutselen.

De buurtsportcoaches van SportUtrecht organiseren diverse sportieve activiteiten in de buitenlucht waar iedereen gratis aan kan deelnemen

Deze organisatie gelooft heilig in het effect van sporten. Daarom zorgt ‘On The Move’ ervoor, dat jongeren in beweging komen. Ook als dat niet zo vanzelfsprekend is bijvoorbeeld door geldproblemen. Bovendien wordt een jongere telkens aan een sportmaatje gekoppeld, zodat hij/zij niet alsnog afhaakt.

Onder het mom van ‘blijvend actief is ook blijvend in ontwikkeling’ organiseert deze stichting naschoolse (sport)activiteiten voor kinderen. Deze activiteiten worden lokaal aangeboden in de wijken, op scholen en in buurtcentra.

Heel wat kinderen kunnen er door hun thuissituatie nooit eens lekker een dagje uit. Omdat er geen geld voor is of omdat er thuis andere problemen zijn. Ook deze kinderen hebben recht op plezier. Deze stichting bezorgt hen een ontspannend, creatief en leuk dagje uit. Ouders kunnen hun kinderen hiervoor zelf aanmelden.

Hier mogen kinderen in de winter gratis schaatsen op de overdekte baan. In de zomer kunnen ze speuren, spelen en (ver)dwalen in het maïsdoolhof met gratis popcorn en limonade tot slot.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux