Werk_opleiding_header

Werk & Opleiding

Een plek op de arbeidsmarkt veroveren valt vaak niet mee. Maar er bestaan ook andere opties om bezig te zijn. Opties, die misschien wel een opstap vormen richting de reguliere arbeidsmarkt.

Werk & Opleiding

Aan de slag

Sterk in uiteenlopende klussen en sociaal tot op het bot: dat is wat het Wijkbedrijf Utrecht tekent. En met dit (schilder, groen, schoonmaak, verhuis etc.) kluswerk wordt de afstand tot de arbeidsmarkt van de medewerkers verkleind. Zij leren technische vaardigheden, doen werkritme en werkervaring op, en verwerven zelfvertrouwen.

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als vrijwilliger zet u zich met anderen in voor stadsgenoten die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. De hulp omvat klussen, waarvoor veel handjes nodig zijn zoals een woning witten, tuin opknappen, opruimen of schoonmaken.

Het betreft een bedrijfsverzamelgebouw in Utrecht voor kwetsbare doelgroepen. Vanuit deze locatie worden nieuwe vormen van werk en dienstverlening georganiseerd voor deze doelgroep. Die heeft ten gevolge van bijvoorbeeld verslavingsproblemen of dak- of thuisloosheid vaak moeilijk toegang tot reguliere voorzieningen. Het betreft een samenwerkingsverband van Altrecht Talent, Lister en GIDS. U ontvangt voor uw werkzaamheden een onkostenvergoeding.

U-stal beheert in het centrum en de regio meerdere bewaakte fietsenstallingen. Het biedt werkgelegenheid aan mensen, die elders minder goed aan de slag kunnen komen. Denk aan mensen met een bijstands- of een Wajong uitkering, voormalig daklozen of cliënten van de GGZ. Zij werken al of niet in gesubsidieerd of met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Naast werk wordt hen cursussen en opleidingen aangeboden zoals lessen Nederlandse taal, bedrijfshulpverlening (BHV), rijlessen of heftruckbesturing.

In het kringloopbedrijf van Emmaus kunt u als bewoner of als vrijwilliger aan de slag. In ruil daarvoor worden reiskosten vergoed, mag u gratis mee-eten, en een cursus of thema-avond volgen. Verder ontvangt u 50% korting op al uw aankopen.

WIJ 3.0 biedt dagactiviteiten, toeleiding naar werk en opleiding, trainingen en coaching. Bestemd voor een breed en divers publiek: van mensen die op zoek zijn naar sociale contacten, structuur en dagritme tot mensen die werkloos zijn en een helpende hand nodig hebben om weer aan de slag te komen.

Deze stichting maakt werk mogelijk voor iedereen die wíl en kán werken. De één heeft een helpende hand nodig, de ander kan juist iets extra’s betekenen. Dat idee van wederkerigheid vormt de basis van Everyday Heroes.

Dit is een subsidie van maximaal € 1000 per jaar voor scholing en ontwikkeling bedoeld voor werkenden en werkzoekenden. Zo kunnen zij hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Elke twee maanden start een nieuwe aanvraagperiode. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

De beste verhalen van de straat verteld en gedistribueerd door daklozen. SN magazine wordt verkocht door circa 30 zelfstandige verkopers op diverse locaties in de Domstad. Sinds 2020 verschijnt het magazine niet meer als papieren krant, maar in een online versie. Geinteresseerden kunnen via een verkoper een digitale editie afnemen. Dankzij de verkoop verwerven daklozen een bescheiden inkomen, doen zij sociale contacten op en kunnen zij voorzichtig vooruit plannen.

In de VOIZ Academie maken mensen een eerste stap richting leren, werk en participatie. De deelnemers zijn vaak dakloos (geweest) of hebben te maken gehad met ontwrichtende ervaringen zoals psychiatrische problematiek, verslaving, armoede, huiselijk geweld.

Enik Recovery College is een centrum voor ontwikkeling en scholing rondom herstel. Vanuit het idee dat deelnemers zich sterken door educatie door en met peers en zonder tussenkomst van ggz-hulpverleners.

Bent u werkloos en bent u op zoek naar werk? Of begint u net op de arbeidsmarkt en lukt het niet om aan het werk te komen? Werk en Inkomen geeft u informatie en tips voor het vinden van een baan.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux