Voedsel_header

Voeding

In Utrecht is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden gratis voeding te krijgen. Ook bestaan er een aantal plekken waar u tegen een kleine vergoeding samen met anderen kan eten.

gratis eten

Etenswaar

De voedselbank van Stichting Al Amal wordt door en voor bewoners georganiseerd. De pakketten gaan naar gezinnen, die tijdelijk dit vangnet nodig hebben. Daarnaast ontvangen zij ondersteuning om zelf actief aan oplossingen te werken.

Bij stichting OMDUW zijn eetmunten beschikbaar, waarmee zieke daklozen een maaltijd in het Smulhuis kunnen krijgen. Deze munten worden verstrekt, nadat er een verkennend gesprek heeft plaatsgevonden.

De Sociale Super Ondiep biedt een afwisselend assortiment aan vooral houdbare producten. In deze supermarkt kunnen mensen uit Zuilen en Ondiep met een minimuminkomen boodschappen doen. Zij kunnen zelf de producten uitkiezen en die met een persoonlijke korting kopen. Daarvoor moeten zij wel over een U-pas of een verwijzing van het Buurtteam beschikken.

De Voedselbank streeft ernaar wekelijks gezond en gevarieerd gratis eten te geven aan mensen, die daarvoor niet genoeg geld hebben. In Utrecht zijn er tien uitgiftepunten verspreid door de stad. Deze voedselbanken bieden daarnaast sociaal juridische ondersteuning. Dit gebeurt doorgaans tijdens de uitgiftemomenten.

Samen eten

Sociale eettafels

Samen voordelig eten kan in bijna elke wijk bij de zogenaamde sociale eettafels. Zo wil Resto VanHarte mensen in verbinding brengen door met elkaar te laten koken en eten. Andere voorzieningen voor een voedzame, goedkope maaltijd zijn bijvoorbeeld Esther’s Eethuis, de Rode Loper en Hanna’s Herberg. Met een U-pas krijgt u zelfs korting bij veel van deze tafels.
Meer adressen vindt u op de pagina Ontmoeting

Overige mogelijkheden

Overig

Bij Food for good, in o.a. park Transwijk in Kanaleneiland, verbouwen vrijwilligers groente en fruit. De oogst gaat voor het merendeel naar de moestuinders zelf, de Voedselbank en Resto VanHarte. De rest wordt verkocht op de tuin en op bestelling.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux