Voortgang Energietoeslag

Vooruitlopend op het Kamerdebat van 29 juni informeert minister Schouten de Tweede Kamer in een brief over de voortgang van de Energietoeslag. Uit een beperkte steekproef van Divosa blijkt het volgende:

  • Een klein aantal gemeenten kiest ervoor het bedrag gespreid uit te betalen, variërend van twee betalingen in voor- en najaar tot een bedrag per maand voor de rest van het jaar.
  • Circa driekwart hanteert een inkomensgrens van 120%, op een enkele uitzondering na hanteert de rest een hogere grens, oplopend tot 140%. De enkele gemeenten die een lagere grens dan 120% hanteren zijn hierop op verzoek van minister Schouten aangesproken door de VNG.
  • Ongeveer 1 op 5 gemeenten keert een bedrag hoger dan € 800 uit. Sommige gemeenten hanteren een ander, lager bedrag voor de doelgroepen boven 120% van het sociaal minimum.

De toekenning van toeslagen aan mensen die een aanvraag doen (dus niet automatisch ontvangen) blijkt tijdrovend te zijn en vertraging op te lopen. Categoriale toekenning aan studenten wil de minister niet toestaan (wel individuele aanvragen), maar hierover is juridisch discussie.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux