Verslag Publieksacademie kinderarmoede

Onderwijs en armoede

Op 1 april organiseerden de Alliantie Kinderarmoede, Armoedecoalitie Utrecht, Bibliotheek Utrecht, gemeente Utrecht, Lokalis, U Centraal, samen met de schoolbesturen SPO Utrecht, PCOU Willibrord, KSU en het Jeugdeducatiefonds de Publiekacademie Onderwijs en Armoede. De centrale vragen waren: “Hoe kunnen we kinderen en jongeren in armoede op school beter zien en versterken? Wat kan het onderwijs hierin doen en wat kunnen andere organisaties doen?”

Aan de Publieksacademie namen een kleine 140 mensen deel, verspreid over het onderwijsveld,  gemeente, buurtteam, welzijnswerkers en ervaringsdeskundigen. Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst inclusief ‘breakoutrooms’.
Uit de bijeenkomst vloeien vijf actiepunten voort:

1. Handreiking en kwaliteitskaart

De handreiking en kwaliteitskaart ‘Omgaan met armoede’ inzetten op basisscholen, voortgezet onderwijs en voorschoolse educatie.
Met de handreiking en de kwaliteitskaart kunnen scholen zelf een aanpak ontwikkelen voor het omgaan met armoede. De kwaliteitskaart willen we uitrollen in het Primair Onderwijs, maken en uitrollen voor het Voortgezet Onderwijs èn maken voor de vroegschoolse educatie.

2. Brugfunctionaris op school

Er zijn goede ervaringen met een brugfunctionaris op scholen. Zo’n functionaris, die soms ook armoedeadviseur of aandacht functionaris genoemd wordt, vormt een brug tussen ouders/verzorgers-kind-school-wijk. Hij/zij kijkt samen met de ouder hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen en het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en meedoen. In een werkgroep we uit hoe dit in Utrecht vorm kan krijgen.

3. Fondsen en regelingen toegankelijker maken

Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van fondsen en de regelingen die er zijn. De regelingen zijn niet altijd bekend bij ouders. Bovendien moeten er bijvoorbeeld om kinderen te laten sporten, meerdere fondsen worden aangevraagd. We gaan kijken hoe de fondsen en regelingen beter bekend, toegankelijker en eenvoudiger gemaakt kunnen worden.

4. Sociale kaart opstellen

Een overzicht is gewenst van de hulp- en dienstverlenende organisaties waar ouders en verzorgers voor hun kind terecht kunnen. Met bestaande organisaties kijken we hoe we dit kunnen regelen.

5. Armoedebeleid en voor- en vroegschoolse educatie

Vanuit het Rijk is bezuinigd op de voor- en vroegschoolse educatie en het Onderwijs Achterstandenbeleid. Er wordt nu nog maar weinig gebruik gemaakt van de vroegschoolse educatie. Dit heeft nadelige gevolgen voor een groep kwetsbare kinderen. De gemeente heeft diverse regelingen getroffen om dit tegen te gaan. Samen onderzoeken we waar maatregelen mogelijk tekort schieten.

In oktober 2021 komen we rond Internationale Armoededag terug op het onderwerp ‘Onderwijs en Armoede’. Dan kijken we hoever de actiepunten op de rit staan en waar extra inzet nodig is.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 1 april.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux