Gezondheidsverschillen bij volwassenen

Over het algemeen gaat het goed met de gezondheid van Utrechters. Er bestaan echter ook grote verschillen tussen groepen in gezondheid en factoren die gezondheid beïnvloeden. Verschillen tussen groepen worden groter over de jaren, of nemen ongunstig af, naar opleiding, rondkomen en leeftijd. De Gemeente Utrecht publiceerde in april 2024 een uitgebreid onderzoek.

Kans op achterstand

Utrechters met de grootste kans op achterstand ten opzichte van andere groepen zijn:

  • Utrechters die moeite hebben met rondkomen
  • Utrechters met basisonderwijs of vmbo als laatst behaalde opleiding
  • Utrechters in een eenpersoonshuishouden
  • Eerste generatie migranten

Veranderingen in de tijd

Er zijn meerdere negatievere veranderingen over de tijd bij:

  • Utrechters die moeite hebben met rondkomen vergeleken met Utrechters die geen moeite hebben met rondkomen.
  • Utrechters met mbo, havo of vwo als laatst behaalde opleiding en Utrechters met basisonderwijs of vmbo als laatst behaalde opleiding (met name tot en met 2016) vergeleken met Utrechters met een hbo- of wo-diploma.
  • Jongvolwassen Utrechters van 18 t/m 24 jaar ten opzichte van andere leeftijdsgroepen (met name tussen 2020 en 2022).

Op een aantal thema’s op het gebied van gezondheid en factoren die gezondheid beïnvloeden zijn er voor bijna alle groepen veranderingen in verschillen. Met name op het gebied van kwaliteit van leven en sociale omgeving. Hier worden de verschillen tussen meerdere groepen in de stad groter of nemen ze ongunstig af. Op het gebied van werksituatie worden de verschillen tussen meerdere groepen juist kleiner.

Lees alles over dit onderzoek.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux