Verklein de tweedeling

Inbreng Armoedecoalitie Utrecht voor programma’s gemeenteraadsverkiezingen

De Armoedecoalitie Utrecht heeft op 10 juni aan alle Utrechtse gemeenteraadsleden een document gestuurd, met inbreng voor de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van voorjaar 2022. Hen wordt gevraagd dit in te brengen in de programmacommissies. In het stuk worden zeven actiepunten uitgewerkt.

Verklein de tweedeling in de samenleving, zorg dat iedereen kan meedoen

Als Armoedecoalitie Utrecht maken wij ons zorgen over de groeiende tweedeling in de stad, die met corona alleen maar groter en dieper is geworden. Langdurige armoede heeft ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van leven op gebied van wonen, dagbesteding, sociale interactie en gezondheid. Veel mensen verkeren permanent in een overlevingsstand. Minder armoede leidt tot minder uitsluiting, tot een lager zorggebruik, minder kansenongelijkheid en beter gebruik van het potentieel van de samenleving. Het leidt tot een sterkere, vitale samenleving.

Zeven actiepunten

Er gebeurt in Utrecht veel op het gebied van armoedebestrijding, maar het is niet voldoende. Er staan nog teveel mensen aan de zijlijn en de verschillen groeien. Daarom heeft de Armoedecoalitie voorstellen op zeven terreinen:

  1. Zet de schuldenaanpak voort
  2. Zorg voor bestaanszekerheid, zodat iedereen kan meedoen
  3. Verminder woon- en energielasten voor minima
  4. Verklein gezondheidsverschillen
  5. Verklein de digitale kloof
  6. Geef kinderen en jongeren gelijke kansen
  7. Maak een leven lang leren en waardig werk voor iedereen mogelijk.

Klik hier om het document te downloaden.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux