Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting

Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben. Deze groep kan daarom niet of onvoldoende gebruik maken van het prijsplafond, maar wordt wel geraakt door de hoge energieprijzen.

Het kabinet heeft daarom met spoed een alternatieve regeling, de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB), uitgewerkt om ook deze groep te helpen. Het kabinet heeft de conceptregeling vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. De verwachting is dat de regeling 25 april open wordt gesteld voor aanvragen.

Deze tegemoetkoming is voor huishoudens met een blokaansluiting. Maar bewoners vragen de tegemoetkoming niet zelf aan. Degene die het contract met de energieleverancier heeft afgesloten (de contracthouder), kan de tegemoetkoming binnenkort aanvragen. Meestal is dit de verhuurder of de Vereniging van Eigenaren (vve). De aanvrager geeft huishoudens vervolgens informatie over (de hoogte van) de tegemoetkoming.

Blokaansluitingen

De regeling geldt zowel voor zelfstandige wooneenheden, zoals een appartement dat gebruik maakt van collectieve warmte via een Vereniging van Eigenaren (VVE), als onzelfstandige wooneenheden, zoals een kamer in een studentenhuis of woonzorginitiatief. Naar schatting gaat het in totaal om zo’n 700.000 huishoudens.

Tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is eerder bekend gemaakt. Deze komt voor het eerste half jaar uit op:

  • Zelfstandige wooneenheden (zoals een appartement) met blokgas of blokwarmte: € 786,45
  • Zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 731,13
  • Onzelfstandige wooneenheden (zoals een studentenkamer of woonzorginitiatief) met blokgas of blokwarmte: € 329,28
  • Onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 307,63

Bij huishoudens met zowel blokverwarming als blokelektriciteit worden de twee bedragen bij elkaar opgeteld. In de tegemoetkoming voor huishoudens met blokelektriciteit is een extra tegemoetkoming van € 380 bij zelfstandige wooneenheden en € 160 bij onzelfstandige wooneenheden opgenomen, om te compenseren voor de gemiste tegemoetkoming van € 190 uit november en december 2022. 

De tegemoetkoming voor huishoudens met een blokaansluiting wordt op twee momenten vastgesteld, zodat deze mee kan bewegen als de energieprijzen in de loop van het jaar stijgen of dalen. De bedragen voor de tegemoetkoming in de tweede helft van 2023 zijn daarom nog niet bekend. De minimale vergoedingen zijn wel eerder bekend gemaakt.

Aanvragen vanaf 25 april

De regeling wordt begin april gepubliceerd in de Staatscourant. De inzet is om de regeling op 25 april open te stellen. Vanaf dat moment kan de contracthouder van de blokaansluiting, meestal een vve, woningcorporatie of verhuurder, de tegemoetkoming voor de betrokken huishoudens aanvragen.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux