Publieksacademie Kinderarmoede Utrecht

Op donderdag 1 april 2021 (16.00-18.30 uur) organiseren de Armoedecoalitie Utrecht en de Alliantie Kinderarmoede samen met de schoolbesturen SPO Utrecht, PCOU Willibrord en KSU de Publieksacademie Kinderarmoede Utrecht. Het centrale thema van de bijeenkomst is samenwerken rondom de school. In een (online) programma gaan lokale professionals en ervaringsdeskundigen in gesprek over het zien en versterken van kinderen in armoede. De opbrengst van de bijeenkomst is een combinatie van individuele en collectieve afspraken om de samenwerking rondom kinderen en gezinnen in armoede verder te verstevigen. Meld je nu aan:

Programma

Het programma start met een openingswoord van wethouder Onderwijs Anke Klein en onderwijsbestuurder Fawzia Nasrullah. Marriëtte Lusse van Hogeschool Rotterdam geeft een toelichting op de Handreiking Omgaan met armoede op scholen. Daarna gaan we in gesprek met Eugenie Mac-Nack, ervaringsdeskundige. Na een kort moment van interactie met de deelnemers, gaan we in kleinere groepen (online) uiteen. Daar je met elkaar over het zien en versterken van kinderen en jongeren in armoede.

Vragen die centraal staan zijn: Lukt het om te signaleren? Wat maakt het lastig? Wat heb ik nodig? Hoe kunnen we elkaar helpen? Het bieden van eerlijke of gelijke kansen voor kinderen en jongeren in armoede vraagt extra inzet. Een aanbod dat hun sociale, emotionele, culturele en academische kapitaal vergroot. Hoe ziet dit aanbod eruit? Waar zijn kinderen in armoede het meest bij gebaat? Wat zijn goede voorbeelden in Utrecht en daarbuiten? Wanneer zijn versterkende voorzieningen het meest effectief? Deelnemers delen hun kennis en ervaring met elkaar.

In de sessie vragen we iedereen om te formuleren wat je morgen zelfstandig èn met elkaar anders kunt doen (voornemens/werkafspraken) en wat je samen wilt opbouwen (wensen/ambities voor de langere termijn). Allemaal vanuit het gedeelde doel om kinderen in armoede te zien èn te versterken. De opbrengst van de bijeenkomst is een combinatie van individuele en collectieve afspraken om de samenwerking rondom kinderen en gezinnen in armoede verder te verstevigen.

Deelnemen

Werk je in Utrecht, ben je vrijwilliger of ervaringsdeskundig en wil je het verschil maken voor kinderen in armoede? Meld je dan aan, reserveer 1 april 2021 in je agenda en blijf automatisch op de hoogte.

Half maart volgt een bericht met het definitieve programma en de logistieke organisatie.

Voor meer informatie of vragen:

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux