Politieke partijen tekenen Sociaal Stembus Akkoord

Tijdens verkiezingsdebat Armoedecoalitie

Extra bericht: zondag 6 maart TV-programma UStad over het verkiezingsdebat, 12.00 – 12.45 uur.

In een zeer goed gevulde theaterzaal – ja het kon weer! – had de Armoedecoalitie op 24 februari een groot aantal gemeentelijke politici, (ervarings)deskundigen in armoede en schulden, en vele andere belangstellenden bijeengebracht voor een debatavond over armoede en schulden in Utrecht. Via een live-verbinding beleefden nog eens ruim 50 mensen deze bijeenkomst mee. De avond stond in het teken van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en het beleid dat de verschillende partijen voorstaan als het gaat om armoede en schulden. Eén van de hoogtepunten was het ondertekenen van een Sociaal Stembus Akkoord 2022 – 2026 ‘Laat álle Utrechters meedoen!’ door 11 politieke partijen en de Utrechtse Armoedecoalitie.

In dit akkoord spreken de partners af om zich de komende 4 jaar in te zetten op de volgende punten:

  1. Voldoende leefgeld voor mensen met een laag inkomen
  2. Betaalbare woningen
  3. Een kansrijke start voor kinderen en jongeren
  4. Perspectief voor mensen die langer dan 4 jaar in een uitkeringssituatie zitten of rondkomen van een laag inkomen
  5. Voortzetting van de schuldenaanpak.

Te weinig leefgeld leidt tot uitsluiting

Tijdens het debat vertelden verschillende ervaringsdeskundigen hoe armoede eruit ziet. De stijgende energieprijzen, zorgkosten en inflatie voor de dagelijkse boodschappen leveren iedere dag strijd op. “Het water staat mij aan de lippen. Hoe moet ik al die rekeningen betalen en ervoor zorgen dat er voldoende eten op tafel staat?” vertelde een van hen. Armoede leidt tot uitsluiting van het sociale en maatschappelijk leven. Verjaardagen, op bezoek gaan bij anderen, het zijn hele normale dingen maar mensen die leven op de armoedegrens, doen het nauwelijks.

Kinderarmoede vanaf 2030 opgelost

De politici toonden zich stuk voor stuk verontwaardigd dat 15% van de kinderen in Utrecht opgroeit in armoede, en daarmee te maken heeft met dagelijkse stress, minder zelfvertrouwen en veelal minder goede schooladviezen. Daarom is extra inzet nodig om deze kinderen mee te laten doen, om hun talenten te laten ontwikkelen en achterstanden in te lopen. Alle ondertekenaars gaan zich inzetten om kinderarmoede in 2030 tot het verleden te laten horen.

Biedt perspectief aan mensen die langdurig rondkomen van een laag inkomen

Mensen die langdurig rondkomen van een laag inkomen, willen niet aan de zijlijn staan. Zij willen zich ontwikkelen, volwaardig meedoen en (weer) geheel of gedeeltelijk betaald aan het werk gaan. Toch is dat niet makkelijk. Hiervoor zijn meer opleidings- en participatiemogelijkheden (sport, cultuur en cursussen) noodzakelijk. Ook een soepeler overgang van uitkering naar werk, is hiervoor nodig. In het sociaal akkoord spreken de partijen af hiervoor meer mogelijkheden te creëren.

Het akkoord ‘Laat álle Utrechters meedoen 2022-2026’ werd ondertekend door GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, CDA, CU, Student & Starter, SP, Bij1, Volt en EenUtrecht.

De Armoedecoalitie Utrecht is een bundeling van maatschappelijke organisaties, initiatieven en betrokkenen, zoals Tussenvoorziening, Leger des Heils, Stichting Utrechtse Woningcorporaties, U Centraal, JoU, Lister, Buurtteams, Moviera, DOCK, Emmaus, Al Amal, Solgu, Ubuntuhuis, U2B Heard!, Cosbo, Hillegondafonds, Leergeld, Jeugdfondssport en cultuur, Hogeschool Utrecht, Rode Kruis en vele anderen.

Verkiezingsdebat over Armoede en schulden – 24 februari 2022, opname door Studio Bor op Vimeo.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux