Opnieuw: de BghU

Dit jaar hebben heel veel mensen met een krappe beurs, bij wie voorheen de aanslag van de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) automatisch werd kwijtgescholden, een aanslag voor deze gemeentelijke- en/of waterschapsbelasting gekregen óf een oproep ontvangen om informatie over hun financiële situatie aan te leveren.

Navraag heeft geleerd, dat dit komt omdat de BghU op het verkeerde moment de inkomens van deze mensen heeft getoetst – bijvoorbeeld op het moment dat er net energietoeslag, de uitkering of AOW was gestort. Daarnaast is er voorbijgegaan aan de toezegging van de gemeente dat het (gezamenlijk) saldo op de bank- en spaarrekening(en) hoger dan voorgaande jaren mag zijn, te weten 3.500 euro. Alleenstaanden met een pensioen is het zelfs toegestaan om 4.175 euro op de rekening te hebben staan.

De toezegging van de gemeente heeft alles te maken met de diverse energie-uitkeringen die minima hebben ontvangen. Het merendeel van hen gaat verstandig met dit geld om en zet het vast om het op een later moment te kunnen gebruiken bijvoorbeeld als de jaarafrekening op de mat is gevallen of als het maandbedrag wordt verhoogd.
De Utrechtse gemeenteraad wil sowieso ruimhartiger omgaan met het vrijstellen van de gemeentebelasting, zie ook het artikel in het AD hierover.

Helaas is hierover niets op de site van de BghU te vinden. Daar wordt als één van de criteria namelijk nog steeds het volgende gemeld: “Een (gezamenlijk) saldo op uw bank- en spaarrekening(en) lager dan: ongeveer 1 maand netto huur + 1 maand netto ziektekostenverzekering + 1 maand kosten van bestaan volgens de participatiewet.” Kortom: mensen met weinig geld (en hun hulpverleners) worden door deze onjuiste informatie op het verkeerde been gezet.

Dus: heb je een aanslag voor de gemeentelijke- en/of waterschapsbelasting gekregen? Check dan even goed of de aanslag terecht is. Heb je advies of hulp nodig? Ga dan naar de geldzaak.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux