Open brief

Voorkomen dat mensen ziek worden door armoede

Zorgbestuurders, hoogleraren en prominenten sturen een open brief aan het kabinet: “Alles op alles om te voorkomen dat mensen ziek worden door armoede”. Een brief waar de Landelijke Armoedecoalitie zich graag achter schaart. De brief wordt aangeboden aan minister Schouten van Armoedebeleid en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid. 

Bestaanszekerheid is een belangrijke sleutel tot de oplossing

Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven.
Veel artsen hebben nu het gevoel dat ze vooral aan symptoombestrijding doen. Ze schrijven slaappillen voor aan mensen die wakker liggen omdat hun baan op de tocht staat. Een kind met astma veroorzaakt door een schimmelig huis, krijgt een puffer. Het is dweilen met de kraan open, vinden de ondertekenaars.
“Bestaanszekerheid is een belangrijke sleutel tot de oplossing”, zegt KNMG-voorzitter René Héman: “Dagelijks zien artsen en andere professionals mensen met gezondheidsproblemen waarvan de oorzaken en oplossingen buiten het medische domein liggen. Wie voortdurend ieder dubbeltje moet omdraaien, kan in de supermarkt niet anders dan kiezen voor de goedkoopste optie, wat vaak ook de ongezondste is. Het vergroten van de kansgelijkheid leidt tot een gezonder leven voor iedereen. ” 

Brede steun

Leefstijl en de sociale en fysieke omgeving bepalen voor bijna zeventig procent iemands gezondheid. De impact van de medische zorg op gezondheid van mensen is slechts elf procent. Dat artsen het probleem niet alleen kunnen oplossen, blijkt uit de brede steun voor het initiatief van de KNMG. Ruim 70 organisaties scharen zich er achter.

Oproep

Iedereen in Nederland verdient een kans op een zo gezond mogelijk leven, ongeacht in welke stad of wijk je wordt geboren, naar welke school je bent gegaan of wat je inkomen is. De ondertekenaars roepen minister Schouten van Armoedebeleid en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid op om:

  • In te zetten op structurele verbetering van de bestaanszekerheid van mensen en het recht hierop wettelijk te borgen. We hebben het dan over een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen en de mogelijkheden tot gezond eten, onderwijs, gezond en veilig wonen en werken.
  • Beleid te ontwikkelen met ervaringsdeskundigen. We moeten niet oordelen over de keuzes die mensen maken vanuit armoede, maar de vraag stellen waarom ze die keuze maken.
  • Mee te werken aan de structurele verbetering van de gezondheid van de burger en dit te borgen. Daarvoor moeten lange termijn gezondheidsdoelen wettelijk worden verankerd zodat de urgentie om deze doelen te bereiken breed wordt gevoeld en opgevolgd.
  • Toezicht op naleving van deze doelen departement-onafhankelijk in te richten.

De ondertekenaars pleiten voor onmiddellijke actie. In ons land overlijden mensen in een lagere sociaaleconomische positie gemiddeld acht jaar eerder dan mensen in een hogere sociaaleconomische positie. Ook leven ze gemiddeld drieëntwintig jaar in minder goed ervaren gezondheid. De gezondheidsverschillen tussen mensen nemen niet af, maar juist toe. Dat is onaanvaardbaar.

Lees de hele brief >

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux