Omgaan met armoede op scholen en in de kinderopvang

Handreiking en kwaliteitskaarten

Geboren worden en/of opgroeien in armoede kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en kan samenhangen met overgewicht, hechtings- en opvoedproblematiek en stress gerelateerde klachten.

Sinds het najaar van 2022 is er een nieuwe versie beschikbaar van de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen’.  Daar hoort ook een ‘kwaliteitskaart‘ bij. Scholen kunnen daarmee hun eigen beleid op dit terrein formuleren.
De methode is gebaseerd op de ‘SOS-aanpak’:

  • het Signaleren van leerlingen in armoede (iedere leerling wordt gezien)
  • het Ondersteunen van leerlingen in armoede (iedere leerling kan meedoen)
  • het Stimuleren van leerlingen in armoede (ieder kind krijgt kansen)

Kwaliteitskaart kinderopvang

Kind&co Ludens, Gro-up en de gemeente Utrecht hebben nu ook een kwaliteitskaart ‘Omgaan met armoede in de kinderopvang’ ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de eerder verschenen handreiking voor primair en voortgezet onderwijs.

Het geeft organisaties in de kinderopvang de gelegenheid om beleid te maken, met het doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen die in armoede opgroeien en om armoede bespreekbaar te maken.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux