Netwerk spreidt tentakels over de stad uit

Tijdens de coronapandemie werd duidelijk dat door de stad heen veel mensen buiten boord dreigden te vallen: informatie bereikte hen niet of nauwelijks, of ze namen alleen kennis van eenzijdige, onjuiste of misleidende informatie.

Daarom startten ongeveer 35 Utrechtse sleutelpersonen in juni 2020 met het vormen van een netwerk. De deelnemers zijn zeer divers qua leeftijd, achtergrond, ervaring en kennis. De meesten van hen spelen echter al jarenlang een belangrijke rol. Zij beschikken daardoor over voelsprieten en relaties tot in de haarvaten van de stad. Met het netwerk stond hen destijds het volgende doel voor ogen: er samen voor zorgen dat binnen de verschillende groepen inwoners toegankelijke en juiste informatie verspreid zou worden over alles wat met Corona had te maken. Deze gezamenlijke inspanning wierp zijn vruchten af en bleef niet onopgemerkt. Daarom willen de gemeente en deze sleutelpersonen met dit netwerk doorgaan. Caroline Sarolea – onder meer werkzaam bij Al Amal – is er vanaf het begin bij betrokken.

Kun je iets meer vertellen waarom dit netwerk in het leven werd geroepen?

“Het ging betrokkenen aan het hart, dat bewoners verstoken bleven van toegankelijke en eerlijke berichtgeving. Zij misten zo informatie en konden daardoor bovendien geen goede afweging maken – met name omtrent het testen en vaccineren. De sleutelpersonen besloten daarom om wekelijks bij elkaar te komen om samen met de gemeente – en vaak ook de GGD – te bepalen welke acties ondernomen moesten worden. Met elkaar wisten ze uiteindelijk succesvol in alle geledingen van de Utrechtse samenleving door te dringen en een boel bewoners met de juiste informatie te bereiken. Ondertussen zijn er 54 mensen bij onze Whatsappgroep aangesloten. Daaromheen cirkelen nog weer eens tientallen mensen, die op de een of andere manier actief betrokken zijn.”

Kun je meer vertellen over de deelnemers aan dit netwerk?

“Het gaat om een rijkgeschakeerde groep van Utrechtse bewoners die – met inzet van hun bekendheid met en contacten in de wijken, en hun brede kennis en kunde op allerlei gebieden – werken aan een leefbare, sociale, duurzame en daarmee veilige stad. Ze laten zien niet alleen gericht te zijn op meedenken, adviseren en voorlichting geven, maar nemen zelf hun verantwoordelijkheid om onderwerpen die aandacht behoeven aan te kaarten en op te pakken. Het merendeel is verbonden aan scholen, moskeeën, voedselbanken, lokale (buurt)initiatieven en stichtingen.”

Op welke manier worden moeilijk te bereiken doelgroepen benaderd?

“De sleutelfiguren maken gebruik van uiteenlopende communicatiekanalen en netwerken. Zo maken ze filmpjes en flyers – waar nodig in meerdere talen – over belangrijke thema’s die spelen. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met filmpjes om bewoners erop te wijzen welke regelingen er lopen rond armoede en waar ze met hun eventuele vragen terecht kunnen. Via het netwerk, whatsappgroepen en andere socials proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken. Verder zijn sleutelpersonen vaak aanwezig op vindplekken in de stad, daar waar veel mensen samenkomen.”

Welke activiteiten of projecten heeft het netwerk opgestart?

“We hebben sinds maart 2023 drie werkgroepen opgericht, te weten voor armoede, gezondheid en digitalisering.”

Kun je iets vertellen over behaalde successen?

“Daarvoor is het nog te vroeg: we zijn net gestart met de drie werkgroepen. Op dit moment ligt de nadruk op ‘armoede’. We gaan in verband daarmee binnenkort filmpjes maken in verschillende talen om bewoners te wijzen op de regelingen en voorzieningen waar ze recht op hebben. Dat doen we trouwens voortdurend: bewoners wijzen op allerlei mogelijkheden om toch financieel rond te komen.”

Bij welk succes maakte jouw hart een sprongetje?

“Voor Koningsdag kregen twee deelnemers van het netwerk een lintje uitgereikt – mede wegens hun inzet voor de kwetsbare mensen. Het zijn de individuele personen die het verschil maken. Door samen op te trekken voel je je sterker en merk je dat je er niet alleen voor staat. Dat is wat de sleutelpersonen bindt: gezamenlijk ergens voor staan en daar praktisch uitvoering aan geven.”

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux