Minder mensen in de bijstand, hoge uitstroom naar werk

Divosa, de Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid, meldt een daling van het aantal mensen in de bijstand. Tegenover een instroom van 24,6% stond in 2021 een uitstroom van 28,5%, wat resulteerde in een gemiddelde daling van 2,4%. De vrees dat door de coronacrisis meer mensen in de bijstand zouden instromen, is ongegrond gebleken. Want ondanks de lockdown in de eerste maanden van 2021 herstelde de arbeidsmarkt zich krachtig.

Door het sterke economische herstel ontstond er zelfs krapte op de arbeidsmarkt. Ook mensen in de bijstand vonden een baan. Ruim 41% van de uitstroom uit de bijstand ging naar werk. Sinds 2014 is de uitstroom naar werk niet meer zo hoog geweest. Wel blijft de gemiddelde verblijfsduur van mensen in de bijstand toenemen; de uitstroom zit vooral bij mensen die minder dan een jaar in de bijstand zitten

Divosa waarschuwt wel voor teveel optimisme, gezien de hoge inflatie, explosief gestegen energieprijzen, afbraak van de koopkracht van vooral mensen met een laag en middeninkomen. Dit zorgt voor een dieptepunt in het consumentenvertrouwen.

Lees meer >

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux