Internetconsultatie Participatiewet in Balans

‘Participatiewet in Balans’ is het wetsvoorstel van minister Schouten van Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen om de Participatiewet te vernieuwen. Hiermee wil het kabinet concrete stappen zetten om niet de regels, maar de mens centraal te zetten en daarmee ervaren hardheden weg te nemen. Het wetsvoorstel biedt een samenhangend pakket van ruim twintig maatregelen.

Consultatie

Dit wetsvoorstel staat nu open ter internetconsultatie voor alle belangstellenden. Tot en met 28 juni kan iedereen input leveren voor verdere verbetering.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux