Handhaving Sociale Zekerheid

Wetsvoorstel gepresenteerd

Minister van Sociale Zaken Karien van Gennip en haar collega-minister Carola Schouten voor Armoede willen een eind maken aan het fraudebeleid dat in 2012 door het kabinet Rutte I werd ingevoerd. Zij presenteerden op 14 februari een conceptwetsvoorstel Handhaving Sociale Zekerheid. Daarmee hopen zij een eind te maken aan het harde fraudebeleid dat in 2012 door het kabinet-Rutte I werd ingevoerd.

Deze wet heeft tot doel om bij de handhaving rondom uitkeringen en andere sociale regelingen een passende sanctie op te kunnen leggen, in plaats van een systeem dat standaard uitgaat van het opleggen van forse boetes.

Daarbij wordt meer ruimte geboden om aan te sluiten bij de persoonlijke omstandigheden van burgers. Zo komen er meer mogelijkheden om te waarschuwen of geen sanctie op te leggen, en zijn er tegelijk voldoende mogelijkheden om daadwerkelijk misbruik aan te kunnen pakken. De maximumboete gaat ook omlaag. Nu kan een boete maximaal 9.000 euro zijn, tenzij er opzet in het spel is; dan kan de boete oplopen tot 90 duizend euro. De ministers stellen voor de maximale boete als geen sprake is van opzet te halveren tot 4.500 euro.

Toelichtingsgesprek

Om te bepalen wat passend is, komt er een ‘toelichtingsgesprek’. Met dit gesprek kan de uitkeringsinstantie toelichting geven over de betreffende verplichting en hoe die in de toekomst nageleefd kan worden. Aan de andere kant kan de betrokkene toelichting geven over wat er is voorgevallen en waarom, en welke omstandigheden in diens leven spelen.

Daarnaast regelt het wetsvoorstel de straffen bij overtreding van de zogenoemde meewerkverplichting. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om solliciteren en werken aan reïntegratie. Als dat nu volgens de uitkeringsinstantie onvoldoende gebeurt, kan een ‘maatregel’ worden opgelegd, zoals het tijdelijk verlagen – ‘korten’ – van de uitkering. Volgens het wetsvoorstel komt er ook de mogelijkheid voor de uitkeringsinstantie om een waarschuwing te geven of de verlaging van de uitkering korter te laten duren als de uitkeringsgerechtigde zijn leven betert.

Het is de bedoeling dat het nieuwe beleid op 1 januari 2025 van kracht wordt na goedkeuring door het parlement.

Internetconsultatie

Reageren op het wetsvoorstel is mogelijk tot 6 maart 2023. Iedereen die dat wil, kan reageren en zijn/haar mening over de regelgeving geven op internetconsultatie.nl.

Lees meer >

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux