Gemeente komt minima met hoge energierekening tegemoet

Inwoners met een laag inkomen krijgen een eenmalige uitkering van 200 euro als tegemoetkoming in de gestegen energieprijzen (* inmiddels verhoogd tot 800 euro). Het college van burgemeester en wethouders besloot op 8 maart niet langer op het hiervoor aangekondigde geld van het Rijk te willen wachten en heeft uitgesproken eerder het bedrag te willen uitkeren. Er wordt naar gestreefd om het bedrag eind maart te kunnen uitkeren aan bijstandsgerechtigden. Ook andere inwoners met een laag inkomen komen in aanmerking voor de eenmalige uitkering. Daarnaast wordt de bestaande tijdelijke mogelijkheid van compensatie via bijzondere bijstand verlengd, zodat er meer maatwerk mogelijk blijft.

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met gestegen energieprijzen. Voor de doelgroep met een laag inkomen zijn deze kosten niet of zeer lastig te dragen. Het Rijk heeft toegezegd inwoners met een laag inkomen te compenseren, maar blijft achter met het verstrekken van richtlijnen, wijziging van de wetgeving en het geld aan gemeenten om te kunnen uitkeren.

Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen: ‘We willen Utrechters niet onnodig in de kou laten zitten. We horen schrijnende gevallen van mensen die uit angst voor de hoge rekening de verwarming helemaal uitlaten. Met deze eenmalige vergoeding en het verlengen van de tijdelijke regeling willen we inwoners op korte termijn in staat stellen om de energierekening te (blijven) betalen. Hiermee proberen we te voorkomen dat er schulden ontstaan of verergeren.’

Bestaande regeling verlengd

Op dit moment is er al wel maatwerk mogelijk, in schrijnende gevallen kan het verschil tussen de oude en nieuwe energierekening worden gecompenseerd. Hiermee kunnen ook de inwoners worden geholpen die buiten de doelgroep van bijstandsgerechtigden vallen of wiens kosten met meer dan 200 euro zijn gestegen. Het voornemen is om ook deze tijdelijke regeling te verlengen tot in elk geval 1 augustus.

Het college besloot 18 januari in afwachting van het Rijk alvast maatwerk te bieden met deze regeling. De raad is hierover geïnformeerd op 24 januari 2022. Deze regeling wordt dus nu verlengd en staat naast de eenmalige uitkering van 200 euro. 

Bereiken andere doelgroepen

Ook Utrechters die geen uitkering ontvangen van de gemeente maar behoren tot de minima kunnen aanspraak maken op de regeling. Zij moeten wel zelf een aanvraag doen voor deze regeling. Dat kan binnenkort via de website van de gemeente. We proberen deze groepen te bereiken via partners in de stad.

Bekijk op de website van de gemeente hoe je de vergoeding aan kunt vragen.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux