De inzet van ervaringsdeskundigen bij de gemeente Utrecht

Movisie heeft een mooi interview met Marijke Braams over de inzet van ervaringsdeskundigen bij de gemeente Utrecht. Marijke is programmamanager van de Actie Agenda Utrechters Schuldenvrij. De gemeente begon in 2019 met de inzet van ervaringswerkers bij deze Actie Agenda Utrechters Schuldenvrij. Inmiddels zijn er zes ervaringsdeskundigen bij schulden aangesteld bij de gemeente. Er is langzamerhand een breed draagvlak voor de meerwaarde van hun inzet. ‘Het lukt hen om Utrechters in beweging te krijgen in situaties waarin dit onze gemiddelde ambtenaren vaak niet lukt. Ze zijn van grote waarde bij het overbruggen van de kloof tussen lokale overheid en burger.’

Zij snappen heel goed waar inwoners tegenaan lopen. Ze spreken de taal, sommigen zelfs plat Utrechts. Het lukt hen om Utrechters te bereiken in situaties waarin het de gemiddelde ambtenaar niet lukt.

Volgens Braams is de aanstelling van deze ervaringswerkers een gouden greep. ‘Hiervoor lag dat werk op het bordje van de medewerkers van de buurtteams. Echter het lukte hun onvoldoende om deze noodzakelijke ondersteuning te bieden. Het ontbreekt hen vaak aan de benodigde tijd en soms ook aan kennis over financiële problemen. Onze ervaringswerkers hebben een leemte gevuld. Ze bereiken veel mensen en overtuigen hen bijvoorbeeld om een schuldentraject in te gaan.’

Lees het hele interview bij Movisie.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux