Bestaanszekerheid onder druk

Nieuwe publicatie Movisie

Bestaanszekerheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Als term is het de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling gekomen. Bestaansonzekerheid is niet alleen het gevolg van te weinig inkomen of te hoge schulden. Movisie gaat in ‘Bestaanszekerheid onder druk’ uit van een brede en integrale benadering van bestaanszekerheid.

De publicatie geeft een korte duiding van het begrip bestaanszekerheid. Aan de hand van de beschikbare wetenschappelijke literatuur identificeren we welke groepen burgers het meeste risico lopen op bestaansonzekerheid en wat de consequenties zijn van het ontbreken van zekerheid voor het leven van individuele burgers.

Om te laten zien hoe ingrijpend de gevolgen van bestaansonzekerheid zijn, koppelt Movisie bestaanszekerheid aan vijf leefgebieden: financiën, wonen, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid, werk en activiteiten.

Download de publicatie.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux