Zorgen over bezuinigingen van de gemeente

Op 6 juni houdt de gemeenteraad de algemene beschouwingen over de voorjaarsnota en de bezuinigingsvoorstellen van de Gemeente Utrecht. De Armoedecoalitie Utrecht heeft samen met andere organisaties een reactie gestuurd.

Hoewel de organisaties begrip hebben voor de moeilijke opdracht van bezuinigen, uiten zij in de brief hun zorgen over de gevolgen voor mensen met een kleine beurs en mensen met een kwetsbaarheid. Ook denken zij dat dit uiteindelijk meer maatschappelijke kosten met zich mee zal brengen.
Het gaat in het bijzonder om de versobering van de bijzondere bijstand met 9 ton en de bezuinigingen op beschermd wonen, aanvullende zorg, dagbesteding en sociale prestatie, specifieke jeugdprojecten en verhogen tarieven sportaccommodaties. 

Klik hier om de brief te lezen.

De brief is een gezamenlijke reactie van de Armoedecoalitie Utrecht, Wmo cliëntenraad, Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht, U-2B Heard!, Goud, RECHTOP, De Achterkant en Stichting Sleutelpersonen Utrecht.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux