Solidariteitsfonds ouderbijdragen

De gemeente Utrecht begint samen met schoolbesturen een solidariteitsfonds waarin vrijwillige ouderbijdragen worden gestort. Hiermee komt de financiële bijdrage niet direct bij de school terecht, maar gaat het eerst naar een fonds. Vervolgens wordt het geld verdeeld over de deelnemende scholen; voor ieder kind hetzelfde bedrag. Het fonds moet zorgen dat het geld eerlijker verdeeld wordt.

De ouderbijdrage wordt niet afgeschaft, scholen blijven benadrukken dat deze bijdragen vrijwillig zijn. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor extra’s buiten het verplichte leerprogramma, zoals bijvoorbeeld uitjes en sportdagen. Wethouder Eerenberg roept ouders die het kunnen missen op om niet alleen voor hun eigen kind, maar ook voor anderen royaal bij te dragen. “Op deze manier helpen we elkaar.”

Tientallen scholen hebben toegezegd, andere schoolbesturen zitten nog in het medezeggenschapstraject, maar willen zich aansluiten. De nadere uitwerking van het fonds ligt bij een werkgroep van de samenwerkende schoolbesturen. Het fonds zou het schooljaar 2025/2026 moeten starten.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux