Mini-enquête bestaanszekerheid

De Armoedecoalitie is gestart met een snelle uitvraag onder partnerorganisaties, met de vraag of bewoners en deelnemers kunnen rondkomen. De eerste uitvraag was in april 2023 en werd ingevuld door 37 sleutelpersonen. De tweede uitvraag was in januari 2024 en werd ingevuld door 86 sleutelpersonen uit verschillende organisaties (buurtteams zowel Sociaal als Jeugd & Gezin, Humanitas, de Tussenvoorziening; Stadsgeldbeheer, Ambulant en Belle, Het Leger des Heils; Ambulant en BijBosshardts, Dock, U Centraal, Vluchtelingenwerk, Wijkcentra, Dock, Stichting Rechtop, het Rode Kruis, verschillende bewindvoerders, De Geldzaak en Al-Amal).

Onderwerpen

De uitvraag gaat over de volgende onderwerpen:

 • boodschappen (eventueel in relatie tot leefgeld);
 • inkomen:
 • energiekosten:
 • de zorgkosten;
 • dreigende dakloosheid m.b.t. huurschuld.

Uitkomsten

De uitkomsten in april 2023 waren alarmerend, de uitkomsten in januari wederom:

 • 91,8% van de respondenten ziet dat cliënten en bewoners problemen hebben met rondkomen en meedoen. Dit was vorig jaar 97% bij een response aantal van 37.
 • 37% heeft cliënten die problemen hebben met het betalen van hun energierekening. Dit was vorig jaar 55% bij een response aantal van 37.
 • 66% heeft cliënten die moeite hebben om gestegen zorgkosten te betalen. Dit was vorig jaar 53% bij een response aantal van 37.
 • 24% geeft aan cliënten te hebben die door financiële problemen dakloos dreigen te worden. Dit was vorig jaar 23% bij een response aantal van 37.
 • 82% heeft cliënten die moeite hebben met het doen van de boodschappen. Dit was vorig jaar 97% bij een response aantal van 37.
 • 76% merkt toenemende geldzorgen bij cliënten/bewoners. Dit was vorig jaar 79% bij een response aantal van 37.
 • 80% merkt dat dat meer cliënten stress ervaren rondom het rondkomen. Dit was vorig jaar 90% bij een response aantal van 37.
 • 45% ziet nieuwe categorieën mensen met geldproblemen voorbij komen. Dit was vorig jaar april 28% bij een response aantal van 37.
  Categorieën feb 2024:
  – Inwoners/ gezinnen die pas in Nederland zijn komen wonen (statushouders);
  – Mensen die net iets meer verdienen dan de norm en daardoor niet voor de regelingen in aanmerking komen;
  – Meer instroom jongeren.

Lees de uitgebreide versie van de uitkomsten.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux