Meerjarenplan 2023-2026

Geen pleisters maar zekerheden

Stand van zaken

Het is ondertussen een bekend verhaal: door de energie- en koopkrachtcrisis neemt de armoede de laatste tijd fors toe. Door de gestegen energieprijzen, duurdere boodschappen en toenemende zorgkosten komen steeds meer mensen (financieel) in het nauw. Zeker de mensen die al een poosje moeten leven van een laag inkomen, staat het water tot aan de lippen. In Utrecht gaat het om circa 23.000 huishoudens.

Deze groep huishoudens dreigt snel groter te worden. Doordat het dagelijks leven steeds duurder wordt, dreigen ook middeninkomens door het ijs te zakken. Dit betreft in Utrecht nog eens ruim 8.000 huishoudens.

Bestaans(on)zekerheid raakt zodoende een veel grotere groep mensen dan voorheen. Aspecten als de hoogte van het inkomen, de beschikbaarheid van betaalbare woningen, de toenemende schulden onder jongeren en de onzekerheid bij arbeid zijn hierin bepalend. Zo ontstaat er een tweedeling tussen mensen die kunnen meedoen en mensen voor wie dit niet (meer) mogelijk is. Kortom: er is genoeg werk aan de winkel!

Deze situatie heeft een stempel gedrukt op ons meerjarenplan dat onlangs beschikbaar kwam.
Dit plan voor de periode 2023-2026 werd in samenspraak met de verschillende partners van de Armoedecoalitie opgesteld.

Onze doelen voor de komende tijd

Wij hebben de volgende vijf doelen geformuleerd:

  1. Een voldoende en stabiel inkomen om te kunnen voorzien in het levensonderhoud en te kunnen meedoen aan de samenleving;
  2. Kinderen en jongeren in een gezin met een laag inkomen dienen de kans te krijgen zich zo onbezorgd mogelijk te ontwikkelen. In die zin dat zij voldoende sociaal emotionele steun hebben in het gezin en in het netwerk om hun heen, mee kunnen doen op school, aan sport en/of cultuur en hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien;
  3. Perspectief op groei, ontwikkeling en betaald werk – ook voor mensen die langdurig van een laag inkomen rondkomen;
  4. Voortzetting van de schuldenaanpak, zodat elk Utrechter met schulden zo snel en passend mogelijk hulp krijgt en de schulden daadwerkelijk worden opgelost.
  5. Het versterken van de inzet van ervaringsdeskundigen door hen o.a. een prominente rol te geven in het signaleren, mee bedenken en uitvoeren van werkzame oplossingen. Zodat het zichtbaar en bespreekbaar maken van hun geldzorgen armoede een gezicht geeft..
Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux