Een zeker bestaan

Rapport van de Commissie Sociaal Minimum

Een forse verhoging van het sociaal minimum is nodig! Dat concludeert ook de Commissie Sociaal Minimum. Op 30 juni bood die commissie het eerste rapport hierover aan aan minister voor armoedebeleid, Carola Schouten. Eerder had de commissie input gevraagd en gekregen van (ervarings)deskundigen van onder meer de Armoedecoalitie. Bij de presentatie van het rapport was ook een delegatie van de Armoedecoalitie Utrecht aanwezig.

Zonder extra maatregelen komen mensen die op het sociaal minimum leven de komende jaren fors geld tekort. Om dat te voorkomen adviseert de Commissie sociaal minimum in haar eerste rapport ‘Een zeker bestaan. Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum’ verhogingen van het minimumloon, de bijstand en eventueel ook de huurtoeslag. Om armoede bij kinderen te bestrijden moet de kinderbijslag of het kindgebonden budget stevig omhoog. Om tekorten op te lossen, is ongeveer 6 miljard euro nodig.

Commissievoorzitter Godfried Engbersen:

Het onderzoek laat zien dat als er niets verandert, mensen met een laag inkomen de komende jaren tot honderden euro’s per maand tekortkomen. Afhankelijk van hun situaties komen huishoudens op het sociaal minimum 50 tot bijna 500 euro per maand tekort. En dat ondanks het geld dat het kabinet al in 2022 uittrok om huishoudens te helpen.

De gevolgen van die oplopende tekorten zijn ingrijpend, zo stelt de Commissie. Het raakt mensen niet alleen financieel, maar ook mentaal. Naast vaste lasten als huur, moet er geld genoeg zijn voor kleding, meubels en onderhoud aan bijvoorbeeld het huis, evenals eten en persoonlijke verzorging (zoals shampoo en schoonmaakmiddelen). Maar minima moeten daarnaast geld overhouden voor sporten en andere hobby’s, de bibliotheek en een dagje uit. In de verzorgingsmaatschappij moeten ook de mensen met de kleinste portemonnee kunnen leven, en niet alleen óverleven. Leven met de constante stress door geldtekort gaat ten koste van de lichamelijke en mentale gezondheid van mensen én van hun eigenwaarde. Het risico op eenzaamheid neemt toe en zorgt ervoor dat het lastiger is om goed met geld om te gaan. Het wordt steeds moeilijker om zelf uit armoede te komen. Kinderen die opgroeien in armoede leven ongezonder, leren daardoor slechter en hebben minder kans op een goede toekomst.

Dat zoveel mensen leven in armoede, kost de maatschappij ook veel.

Alleen het verhogen van het besteedbaar inkomen in lijn met de nieuwe normen voor het sociaal minimum is niet voldoende, zo schrijft de Commissie. Het hele stelsel van het sociaal minimum moet voorspelbaarder en toegankelijker worden zodat huishoudens daadwerkelijk gebruik maken van de voorzieningen waar zij recht op hebben. Ook toegankelijke hulp en ondersteuning zijn belangrijk. Daarover gaat het tweede rapport van de Commissie sociaal minimum. Dat verschijnt na de zomer.

De Landelijke Armoedecoalitie schreef op 3 juli een reactie op het rapport ‘Een zeker bestaan’.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux