Brief Landelijke Armoedecoalitie over ‘Een zeker bestaan’

Op 3 juli 2023 stuurde de Landelijke Armoedecoalitie een reactie op het net verschenen rapport ‘Een zeker bestaan’ van de Commissie Sociaal Minimum aan de Tweede Kamer en de commissie.

Een delegatie van de Armoedecoalitie Utrecht was aanwezig bij de presentatie van het rapport aan minister Schouten

In de brief onderschrijft de Landelijke Armoedecoalitie het belang van dit rapport en is blij met de duidelijke erkenning van het probleem. De commissie geeft net als de Armoedecoalitie aan dat actie dringend nodig is. De tijd van pleisters plakken is voorbij.

Hoger sociaal minimum

De commissie concludeert dat een toekomstbestendig sociaal minimum hoger is dan de ondergrens voor de minimaal noodzakelijke uitgaven. Ze stelt daarom voor om het sociaal minimum vast te stellen op grond van twee ingrediënten:

  1. de noodzakelijke uitgaven voor het dagelijks leven en het meedoen;
  2. met daar bovenop een flexbudget van 3, 6 of 9 procent om onvoorziene gebeurtenissen op te kunnen vangen.

De Landelijke Armoedecoalitie onderschrijft die conclusies en vraagt de Tweede Kamer:

  • Verhoog het minimumloon, de uitkering en de huurtoeslag
  • Stel een flexbudget vast op 9%. Dit biedt de meeste ruimte aan huishoudens om kleine tegenvallers op te vangen, eigen keuzes te maken en mee te doen. En het creëert meer gelijkheid tussen verschillende gemeenten.
  • Vergroot de mogelijkheden voor kinderen via kinderbijslag of kindgebonden budget
  • Waarborg dat mensen die werken en door een laag inkomen onder het sociaal minimum terecht komen, in aanmerking komen voor de regelingen.

Daarnaast komt de Armoedecoalitie met een aantal aanbevelingen voor grotere veranderingen in het stelsel van sociale zekerheid. Deze aanbevelingen zijn van belang bij het tweede rapport van de Commissie Sociaal Minimum, dat na de zomer wordt verwacht.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux