De Geldzaak, voor al je geldsores

Geld hebben is heel fijn, maar geld tekortkomen ligt anders: dan wordt het ingewikkeld. De Geldzaak helpt iedereen met vragen over geld. Zo nodig kijkt iemand even mee. Soms wordt duidelijk dat iemand geld laat liggen waar hij wel recht op heeft. Deze hulp is gratis. Evie Pasmans is projectmedewerker van de Geldzaak op de Steenweg 20.

Kun je om te beginnen eerst iets over jezelf vertellen?

“Als medewerker van de Geldzaak wijd ik me aan het ondersteunen van mensen die financiële problemen of zorgen ervaren. Van huis uit heb ik geleerd hoe belangrijk het is om financieel bewust en verantwoordelijk te zijn. Mijn moeder bracht me bij om zuinig met geld om te gaan en niet van iets of iemand (financieel) afhankelijk te zijn. Zij had dat op haar beurt weer van haar moeder meegekregen. Deze wijze lessen hebben me gemotiveerd om anderen te helpen, die vaak worstelen met soortgelijke uitdagingen. Vandaar mijn studie Sociaal Juridische Dienstverlening.”

Waarom is de Geldzaak in het leven geroepen?

“De Geldzaak ging officieel in 2022 van start, maar al eerder was er een klein spreekuur onder dezelfde noemer in de bibliotheek aan de Neude. Daar werd toen beperkte ondersteuning geboden aan mensen in de stad, die worstelden met financiële vragen. En dat doen we nu nog steeds.

Wij richten ons met name op groepen in de stad met geldzorgen of -problemen, die eerder via andere instanties niet bereikt konden worden. Mede dankzij onze laagdrempelige toegang zagen we ineens een totaal andere groep inwoners voorbijkomen dan bij bijvoorbeeld het sociaal raadsliedenwerk van de buurtteams. In eerste instantie verwachtten we dat door de coronamaatregelen de schulden bij jongeren en werkenden met een laag inkomen aanmerkelijk zouden toenemen. En juist deze groepen zoeken niet snel hulp bij sociaal raadslieden, de buurtteams of schuldhulpverlening – maar dus wel bij ons! Daarnaast helpen we graag mee aan het doorbreken van het taboe om je over geldzaken en -zorgen uit te laten.”

Waar houd je je mee bezig?

“ik geef met name informatie en advies aan bewoners en studenten. Verder help ik hen bij het in kaart brengen van hun financiële situatie, het vinden van oplossingen voor vragen en het aanvragen van financiële voorzieningen, toeslagen en uitkeringen. De laatste tijd komen er vaak mensen met vragen over het digitale aspect van een aanvraag: dat vinden ze lastig omdat ze het niet kunnen of eerder hebben gedaan. Het betreft dan het aanvragen of zich aanmelden voor voorzieningen vanuit de gemeente zoals de U-pas, maar ook het inregelen van toeslagen.

Ik zie dat ze op het eind echt blij en opgelucht zijn, omdat ze bij ons vrijwel altijd direct worden geholpen. Er valt dan als het ware een last van hun schouders.”

Hebben jullie het druk?

“Ja, omdat er helaas veel mensen zijn die financiële problemen hebben en zodoende voor hulp aankloppen. Op sommige dagen kan het behoorlijk druk zijn. Mensen melden zich via de website aan voor een afspraak of komen gewoon spontaan binnenlopen. Jongeren zoeken vooral contact via whatsapp. De locatie in de binnenstad heeft het ‘t drukst – en heel opvallend: hier komen vaak jongeren binnenlopen, terwijl de locatie in het Sciencepark (=studentenwijk) daarentegen matig wordt bezocht. Omdat wij het belangrijk vinden om klaar te staan voor iedereen, zetten we ons in om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan.

We maken ons als team overigens druk om de bezuinigingen die er vanuit de gemeente voor het sociaal domein aankomen. Op dit moment worden de verschillende opties nog verkend, dus het is afwachten geblazen.”

Waarom moeten mensen naar de Geldzaak gaan?

“Omdat wij een team van toegewijde en ervaren professionals in huis hebben, dat klaar staat om bij uiteenlopende financiële kwesties in te springen.”

Wat is jouw relatie met armoede?

“Ik heb met eigen ogen gezien hoe armoede de levens van mensen kan beïnvloeden en hen op allerlei vlakken belemmert. Dit motiveert me om hieraan mijn steentje bij te dragen en anderen te helpen om uit deze situatie te komen.”

Waar valt jouw mond van open?

“Van bewondering en respect wanneer ik zie hoe veerkrachtig mensen kunnen zijn – zelfs in moeilijke financiële omstandigheden. Het inspireert me om hen te ondersteunen en te begeleiden op weg naar een betere financiële toekomst.”

Welke tip zou je iedereen willen meegeven?

“Sta open voor hulp en ondersteuning wanneer het gaat om financiële zaken. Het is belangrijk om te in te zien dat je hulp nodig hebt en dat je vooral niet bang hoeft te zijn om hulp te vragen.”

Waar ben je trots op?

“Op de impact die we als team van de Geldzaak hebben op het leven van onze cliënten. Het is geweldig om te zien hoe we mensen kunnen helpen om financiële stabiliteit te bereiken en opnieuw controle te krijgen over hun leven.

Wat me eveneens goed doet, is dat jonge mensen c.q. studenten ons weten te vinden en zich melden met preventieve vragen over hun studieschuld (hoe ga ik er later mee om) en graag willen horen of ze goed met hun budget omgaan. Bovendien ben ik er trots op hoe ik een complexe casus heb weten op te lossen van een jongedame die een studiebeurs ontving, stopte met haar studie en een opleiding begon, waarvoor ze geen beurs kon krijgen. Daarom liet zij haar studiebeurs doorlopen. Op een gegeven moment zag ze in dat dit niet zo door kon gaan en kwam ze voor advies bij mij. Uiteindelijk heeft ze de studiebeurs stop laten zetten, ging ze meer uren werken en konden er redelijke afspraken over de terugbetaling van de beurs worden gemaakt.”

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux