Werkgroep jongeren Armoedecoalitie

09:00 - 11:00

Digitaal

Werkgroep jongeren

De bijeenkomst vindt plaats met teams. aanmelden: MarryMos@ArmoedeCoalitie-Utrecht.nl.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag en actiepunten 9 november 2020
 3. Lerende netwerken en voorbereiding werkconferentie ‘Onderwijs en armoede’
 4. Versneld vernieuwen
 5. Toeslagenaffaire
 6. Evaluatie Whatsapp nummer jongeren
 7. Terugkoppeling resultaten STAD ‘Jongeren en schuldpreventie’.
 8. Jongeren met geldzorgen en de effecten daarvan op hun gezondheid
 9. Onderzoek naar sportdeelname door jongeren die in armoede of met lage gezinswelvaart leven
 10. Erik Spelbos
 11. Agendapunten en data volgende vergadering
 12. Rondvraag en sluiting
Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux