Platform Armoedecoalitie

15:00 - 17:00

De Oase, Carthesiusweg 11

Vergadering voor leden van het Platform. Op de agenda staat o.m.:

  • Kennismaking met Guusta van der Zwaart, sinds januari de nieuwe voorzitter van de Armoedecoalitie
  • Toekomst van de U-polis. Een goede en betaalbare zorgverzekering is essentieel. In de gemeente Utrecht kunnen mensen met een U-pas zich via de U-polis verzekeren tegen ziektekosten. In de praktijk maakt minder dan de helft van de mensen met een Participatiewet uitkering hiervan gebruik. Een van de redenen is dat de U-polis een behoorlijk dure verzekering is. Terwijl de gemeente er voor elke deelnemer 13-19 euro per maand aan toevoegt. De gemeente is aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de U-polis anders te organiseren. Het is nu onze kans om onze wensen voor een zorgverzekering mee te geven.
  • Armoede en psychische kwetsbaarheid. Op verzoek van een aantal ervaringsdeskundigen gaan we in gesprek over de relatie tussen armoede en psychische kwetsbaarheid. Wat zijn de gevolgen van geldzorgen en bestaansonzekerheid bij psychische kwetsbaarheid? Welke belemmeringen ervaar je zelf of ervaren je cliĆ«nten? Wat is nodig? En hoe kunnen we dit met elkaar verbeteren?
Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux