Armoedeplatform

15:00 - 17:00

Buurthuis Oase, Cartesiusweg 11

Meer informatie en agenda volgen later.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux