Spannende tijden voor de gemeenteraad

Julia Kleinrensink is vanaf 2018 gemeenteraadslid voor GroenLinks. Daarbij vervult zij de laatste twee jaar de rol van fractievoorzitter. Sinds haar start in de raad gaat zij over armoede, schulden en mensen aan het werk helpen. Verder is het raadslid woordvoerder maatschappelijke opvang. Naast dit werk heeft ze een baan bij Cedris. Daar zet zij zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – bijvoorbeeld door te lobbyen in Den Haag voor betere wet- en regelgeving.

Kleinrensink groeide op in Voorschoten en kwam voor studie naar Utrecht. Van jongs af aan zette zij zich in voor een rechtvaardigere samenleving. Dat doet zij nu via de politiek. Onlangs werd in de gemeenteraad de begroting voor 2014 besproken. Een lastige kwestie, want al eerder werd duidelijk dat de gemeente fors moet bezuinigen.

Er werden tijdens deze bespreking een aantal toezeggingen gedaan. Welke precies?

“We gaan als gemeente een spannende tijd tegemoet, waarin we moeten bezuinigen omdat het Rijk te weinig geld geeft aan de gemeenten voor het sociaal domein. Dat vind ik persoonlijk heel spannend. Als GroenLinks hechten we er namelijk veel waarde aan dat mensen die het meest afhankelijk zijn van de gemeente en het minste hebben, niet het hardst worden geraakt. Tijdens de begrotingsbespreking heeft GroenLinks toegelicht hoe volgens ons de bezuinigingen vormgegeven kunnen worden. De precieze uitwerking komt nog. Daarnaast hebben we een paar mooie dingen voor elkaar gekregen:

  1. De giftengrens in de bijstand wordt verhoogd van € 1200 euro naar € 1800 euro per jaar. Ook hebben we gevraagd om uit te zoeken of het niet nog verder omhoog kan en wat daarbij een logische grens zou kunnen zijn. Dit getal is namelijk zo willekeurig!
  2. Ik heb herhaaldelijk aangekaart hoe we het makkelijker kunnen maken om vanuit de bijstand te gaan werken. Veel mensen willen wel, maar durven niet, omdat ze niet weten hoe het financieel uitpakt. Bovendien kan die poging om weer aan de slag te raken mislukken en dan moet er opnieuw een uitkering worden aangevraagd. Om dat te voorkomen hebben we bij de gemeente gepleit om uit te zoeken of de uitkering op 1 cent gezet kan worden als iemand start met werken. Op die manier hoeft hij/zij niet de hele aanvraagprocedure door als het toch om wat voor reden niet goed uitpakt.
  3. Als laatste hebben we gevraagd naar een proef met het Bouwdepot. Je helpt dan kwetsbare jongeren aan een stabiel inkomen waardoor wordt voorkomen dat ze dakloos raken. RTV Utrecht (LINK MAKENhttps://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3665586/1000-euro-per-maand-proef-met-uitkering-amersfoortse-jongeren-verlengd) meldde onlangs dat het experiment met het Bouwdepot in Amersfoort een groot succes is en daarom wordt verlengd.”

Ben je hier tevreden over? 

“Alle drie deze dingen heeft GroenLinks onder de aandacht weten te brengen, daar ben ik heel blij mee. In het geval van de laatste twee zal de gemeente nader onderzoeken of het een optie is dus dat wordt nog vervolgd. Als jullie vanuit de Armoedecoalitie hier nog ideeën over hebben dan zijn die altijd welkom!”

Wat is jouw relatie met armoede?

“Persoonlijk heb ik het geluk gehad geen financiële armoede gekend te hebben. Maar om mij heen in mijn familie heb ik wel gezien dat het de een meer meezit dan de ander. Het hangt er maar net van af, waar je opgroeit en wat je kansen zijn. Dat is geen kwestie van verdienste, dat is een kwestie van pech of geluk hebben.

Van jongs af aan vond ik het oneerlijk dat in een rijk land als Nederland er nog altijd mensen in armoede leefden. Ik organiseerde daarom als kind en later als jongere acties om bijvoorbeeld geld in te zamelen. Ook nu maak ik me vaak boos over die ongelijkheid die er heerst in Nederland. Vanuit mijn rol als raadslid, kan ik tegenwoordig gelukkig meedenken hoe we dat in Utrecht eerlijker, menswaardiger en vanuit vertrouwen kunnen benaderen.”

Op welke wijze werk jij samen met de Armoedecoalitie? 

“De Armoedecoalitie geeft geregeld signalen af wat beter kan en wat er goed gaat. Dat is heel welkom voor mij als raadslid. Ik ben altijd op zoek naar mensen die hun ervaringen willen vertellen om op deze manier te kunnen bepalen wat er beter zou kunnen. Soms is dat iets kleins zoals een zin op de website aanpassen, soms zijn dat hele voorstellen zoals binnenkort ons initiatiefvoorstel – samen met de PvdA – om de voorwaarden voor kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen te verruimen.
Als raadslid ontvang ik over sommige onderwerpen veel mail. Rondom armoede gebeurt dat minder om heel begrijpelijke redenen: mensen zijn te druk met overleven of schromen om hun persoonlijke ervaringen te delen. Maar voor mij is wel belangrijk om te weten waar mensen met een kleine beurs tegenaan lopen. De Armoedecoalitie vervult hierin een belangrijke rol: die geeft deze mensen een stem en houdt dit onderwerp hoog op de agenda.”

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?

“De belangrijkste is – denk ik – om altijd dicht bij jezelf te blijven en vanuit je kernwaarden te handelen.”

Welke tip zou je iedereen willen meegeven?

“Een hele concrete tip: ik zit zelf in een kledingkettingruil. Dat betekent dat ik om de zoveel tijd een tas thuis krijg met kleding. Daar kan ik uithalen wat ik mooi vind. Als ik zelf kleding heb die ik weinig draag, kan ik die er weer in stoppen. Iedereen kan hieraan meedoen dus meld je aan – dat kan o.a. bij de Clothing Loop.”

Wat is jouw lijfspreuk en waarom?

“Pfoe, ik heb niet direct een lijfspreuk. Een gedachte die mij altijd heeft aangesproken is: wanneer het goed met je gaat, bouw dan geen muren om dat te beschermen, maar zet een langere tafel neer om dat te delen!”

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux