Wet proactieve dienstverlening SZW

Internetconsultatie

Het kabinet wil dat gemeenten, het UWV en de SVB mensen actief kunnen wijzen op uitkeringen en voorzieningen waar ze mogelijk recht op hebben. Hiervoor wordt het uitwisselen en verwerken van persoonsgegevens mogelijk. Het wetsvoorstel ‘Wet proactieve dienstverlening SZW’ is inmiddels in internetconsultatie. Daar kun je reageren op het voorstel voordat het in de Kamer wordt behandeld.

Niet-gebruik tegengaan

Met dit wetsvoorstel kunnen UWV, de SVB en gemeenten proactieve dienstverlening inzetten. Dit betekent dat zij mogen onderzoeken wie waarschijnlijk recht heeft op een uitkering of een andere ondersteunende voorziening, maar deze niet gebruikt. Zij mogen contact opnemen met deze mensen en hen ondersteunen als zij een aanvraag voor een uitkering of voorziening willen doen. Hiervoor mogen zij persoonsgegevens verwerken. Het doel van dit voorstel is niet-gebruik van uitkeringen en andere voorzieningen in de sociale zekerheid verminderen. De verwachting is dat deze manier van proactieve dienstverlening leidt tot een stijging van het gebruik van uitkeringen en voorzieningen in de sociale zekerheid. Plus dat inwoners hierdoor meer persoonlijke hulp vanuit de overheid ervaren.

Opt-out mogelijkheid

Het wetsvoorstel bevat overigens ook een zogenaamde ‘opt-out mogelijkheid’. Mensen die niet benaderd willen worden, kunnen dit dan aangeven. De gegevens mogen alleen gebruikt worden om mensen gericht te wijzen op ondersteuning en te helpen bij een aanvraag, niet om bijvoorbeeld toezicht te houden of te controleren.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux