Wajong-uitkering? Kwijtschelding BghU

In november 2023 is bepaald dat mensen met een Wajong-uitkering in aanmerking komen voor kwijtschelding van de BghU. Sommige Wajong-gerechtigden hebben in 2023 misschien geen aanvraag gedaan of een afwijzing ontvangen. Deze mensen kunnen herziening vragen om alsnog kwijtschelding te krijgen voor 2023. Benadruk in de aanvraag 2024 ook dat iemand Wajong ontvangt.

Meer informatie >

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux