Schulden nemen toe

Vooral bij jongeren meer problemen

Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft neemt af, maar tegelijkertijd neemt het aantal mensen met problematische schulden toe. Dat blijkt uit een rapportage van het ministerie van SZW en uit een onderzoek van Flanderijn.

Uit de voortgangsrapportage ‘Aanpak geldzorgen, armoede en schulden’ van SZW blijkt dat het aantal mensen dat door schulden in de problemen komt nog steeds toeneemt. De afgelopen jaren was er sprake van een lichte stijging. Van 7,7 procent in 2021 naar 8,8 procent van de Nederlanders in 2023. Tegelijkertijd vragen minder mensen om schuldhulp. 

Jongeren

Minister Schouten maakt zich ‘grote zorgen’ over het aantal mensen met schulden. ‘Zeker bij jongeren. Zij hebben hun hele toekomst nog voor zich en moeten daar onbezorgd aan kunnen beginnen. Een schuld is zo gemaakt, maar kan je lang achtervolgen.’
In 2023 kochten minderjarigen 600.000 keer iets op afbetaling, zo blijkt uit cijfers van de Autoriteit Financiële Markten. Ook al is dit verboden. ‘Dit is zeer zorgelijk. Vooral omdat kinderen de gevolgen van dit soort schulden niet kunnen overzien.’ Het kabinet wil deze dan zo snel mogelijk strengere wetgeving rond kopen op afbetaling. Daarnaast worden er op scholen lessen over geld gegeven.

Ook incasso- en gerechtsdeurwaarders­organisatie Flanderijn rapporteert een zorgwekkend aantal jongeren met schulden. In 2019 was 7% van de dossiers van jongeren (tussen de 18 en 25 jaar) nu is dat gestegen naar 16%. Van de jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar met schulden laat 33% de rekening van de zorgverzekeraar liggen. Op plek twee en drie volgen het niet betalen van de huur of hypotheek en het niet terugbetalen van een Tikkie aan vrienden en/of familie. Opvallend is dat rekeningen van partijen die ‘achteraf betalen’ aanbieden zoals Klarna, Tinka en Riverty en abonnementen, bijvoorbeeld op de sportschool en streamingdiensten veel minder vaak, respectievelijk 14 en 13%, blijven liggen.
Het groeiende aantal jongeren met schulden is onder andere te wijten aan het feit dat ze er
graag bij willen horen. Eén op de vijf (23%) voelt dan ook door zijn of haar omgeving de druk om nieuwe spullen te kopen. Door schaamte en weinig vertrouwen in de hulpverlening zoeken veel jongeren geen of te laat hulp.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux