Pleisters plakken

Rapport Rekenkamer Utrecht

Het lukt de gemeente Utrecht niet om alle inwoners te helpen die moeite hebben om te leven van hun inkomen. Dat concludeert de Rekenkamer Utrecht in het medio oktober verschenen rapport ‘Pleisters plakken – een onderzoek naar het bereik en de effectiviteit van de armoedeaanpak in de gemeente Utrecht’.
De prijzen zijn de afgelopen tijd gestegen. Dat maakt het voor veel mensen nóg moeilijker om met hun geld het einde van de maand te halen. Door de hogere prijzen zijn er ook Utrechters bijgekomen die eerst wel van hun inkomen konden leven, maar nu niet meer. Niet alle inwoners weten de hulp van de gemeente te vinden. Anderen weten niet wat de gemeente voor hulp biedt en of zij recht hebben op hulp van de gemeente.

Oorzaken

De rekenkamer ziet dat het nog niet lukt om alle Utrechters te laten leven van hun inkomen en mee te laten doen. Dat heeft volgens de rekenkamer vier oorzaken:

  1. Sommige inwoners weten niet dat de gemeente hulp biedt. Of ze weten niet dat ze van de hulp gebruik mogen maken. Daardoor worden niet alle inwoners met geldproblemen door de gemeente geholpen.
  2. Door het stijgen van de prijzen kunnen mensen met hetzelfde geld minder kopen. Hierdoor is het voor Utrechters met een laag inkomen nog zwaarder geworden om van hun geld te kunnen leven.
  3. De gemeente helpt alleen inwoners met een laag inkomen. Door het stijgen van de prijzen komen ook inwoners die meer verdienen in de problemen. Deze mensen willen graag hulp van de gemeente. Maar zij mogen nu geen ondersteuning krijgen.
  4. De ondersteuning door de gemeente past niet altijd bij wat Utrechters nodig hebben. Daardoor kunnen inwoners die ondersteuning krijgen soms nog steeds niet van hun inkomen leven.

Aanbevelingen

De rekenkamer raadt de gemeente aan om:

  1. Keuzes uit te werken over welke Utrechters hulp krijgen en welke niet.
  2. Ervoor te zorgen dat alle Utrechters die recht hebben op ondersteuning die ook krijgen.
  3. Ervoor te zorgen dat de ondersteuning beter past bij wat Utrechters nodig hebben.
  4. Afdelingen van de gemeente meer met elkaar samen te laten werken.
  5. Duidelijk te maken welke subsidies het meeste effect hebben en meer te sturen op samenwerking in de stad.
Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux