Nu tijd voor lucht, bescherming en zekerheid

Op 26 januari stuurde de Landelijke Armoedecoalitie een dringende brief aan de woordvoerders sociale zekerheid en werkgelegenheid van de fracties in de Tweede Kamer. Dat gebeurde aan de vooravond van een belangrijke commissievergadering over armoede- en schuldenbeleid.

Voer het advies van de Commissie Sociaal Minimum onverkort uit

“Als Landelijke Armoedecoalitie zien wij dagelijks hoe mensen met een laag inkomen zich in bochten wringen om rond te komen, voor welke onmogelijke keuzes zij gesteld worden, en hoe stress doorwerkt op gezondheid en kansen voor kinderen. Uit de koopkrachtberekeningen van het Nibud blijkt notabene dat mensen met de laagste inkomens er in tegenstelling tot de andere inkomensgroepen in 2024 op achteruitgaan. Nu is het tijd om te stoppen met pleisters plakken, de koers te verleggen en bestaanszekerheid te realiseren. De eerste stap is het onverkort uitvoeren van het advies van de Commissie Sociaal Minimum.”

De Commissie Sociaal Minimum constateert dat mensen tussen de 100 en 500 euro per maand te weinig hebben om rond te komen en mee te doen. Ook constateert de commissie dat het stelsel van inkomensondersteuning te onvoorspelbaar en ontoegankelijk is geworden.

Maatregelen

In de brief wordt een achttal maatregelen uitgewerkt, die ervoor moeten zorgen dat de tweedeling in Nederland kleiner wordt, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen weer kansen krijgen, en bijna 1 miljoen mensen weer mee kunnen doen in de samenleving In het kort:

  1. Voer de vernieuwde norm voor bestaanszekerheid en het bufferbudget van 9 procent in, zodat mensen in Nederland met een laag inkomen, kunnen rondkomen en meedoen.
  2. Versimpel het systeem van toeslagen en inkomensondersteunende regelingen.
  3. Zorg dat het inkomen van mensen voorspelbaar wordt en dat werken loont.
  4. Waarborg kinderrechten.
  5. Waarborg sociaal minimum op landelijk niveau, biedt ruimte aan gemeenten voor individueel maatwerk.
  6. Ontwikkel aanvullend beleid rond wonen, zorg en energie.
  7. Pak door op de schuldenaanpak.
  8. Zet in op het vergroten van het bereik van regelingen en betere dienstverlening.

Klik hier om de uitwerking van deze punten in de brief te lezen.

De leden van de Landelijke Armoedecoalitie:

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux