Nieuwe plannen voor aanpak problematische schulden

Demissionair minister Schouten (Armoedebeleid) komt met verschillende nieuwe plannen voor het voorkomen en oplossen van problematische schulden. Hiermee wil zij voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum belanden. Dit schrijft Schouten in een Kamerbrief over de actualisering van de Rijksincassovisie 2016.

‘Het is noodzakelijk om de implementatie van de Rijksincassovisie 2016 te versnellen en verbreden, om de kabinetsdoelstelling voor het halveren van het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030 te halen,’ zo schrijft Schouten.

Eén gezamenlijke betalingsregeling

In 2022 is de Betalingsregeling Rijk gestart: één gezamenlijke betalingsregeling voor alle openstaande vorderingen bij overheidsorganisaties. Een van de doelen is ervoor te zorgen dat bedragen niet oplopen voor wie zijn vordering aan het Rijk niet kan betalen, zoals bij boetes of door rente. Het is de bedoeling dat in 2027 alle overheidsschuldeisers (met een groot deel van de vorderingen) zijn aangesloten.

Daarnaast wordt bekeken of er een Landelijke Schuldpauzeknop kan worden ingedrukt in situaties waarbij mensen hun schulden echt niet kunnen betalen. Zo krijgt iemand met schulden tijdelijk rust en hulp om zaken op een rijtje te zetten, waarna het terugbetalingstraject weer kan worden gestart.

Vorderingenoverzicht Rijk

Verder wil de minister de dienstverlening te verbeteren. Er komt een online Vorderingenoverzicht Rijk, waar mensen zelf kunnen zien wat ze nog aan de overheid verschuldigd zijn. In 2024 wordt beoordeeld of het mogelijk is om gemeenten en andere overheden, zoals provincies en waterschappen, aan te laten sluiten.

Niet onder bestaansminimum zakken

Daarnaast heeft Schouten de ambitie om ervoor te zorgen dat mensen die betalingsregelingen aangaan niet onder het bestaansminimum zakken. Het rapport ‘Een zeker bestaan II’ van de Commissie sociaal minimum concludeert dat de rijksoverheid een centrale rol moet pakken om bestaanszekerheid te garanderen.

Lees de Kamerbrief over de actualisering van de Rijksincassovisie.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux