Mondzorg toegankelijk voor iedereen?

Kennisdocument

SUN Nederland heeft een “Kennisdocument Mondzorg” gemaakt. Dit document bevat informatie, ervaringen en aanbevelingen rondom toegang tot mondzorg voor financieel kwetsbare groepen.

SUN Nederland en de noodhulpbureaus komen problemen met toegang tot mondzorg dagelijks tegen in de praktijk. Hulp- en dienstverleners doen in toenemende mate aanvragen bij noodhulpbureaus op het gebied van mondzorg voor hun cliënten die dit niet kunnen betalen. Om de toegang tot mondzorg voor financieel kwetsbare groepen te verbeteren doet SUN Nederland op basis van deze praktijk aanbevelingen aan samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden.

Het Kennisdocument geeft veel waardevolle informatie voor alle hulpverleners en beleidsmakers die te maken hebben met de problemen van slechte toegankelijkheid van mondzorg voor kwetsbare groepen. SUN hoopt dat het breed wordt verspreid. Aan het eind is er een lijst van aanbevelingen voor hulpverleners, Rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars.

Download het Kennisdocument Mondzorg.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux