Mini-enquête bestaanszekerheid

In april van dit jaar heeft de Armoedecoalitie Utrecht een mini-enquête bestaanszekerheid gehouden onder verschillende dienstverleners in de stad. We wilden graag weten of bewoners voldoende rond kunnen komen nu het minimumloon en de uitkering met 10% zijn gestegen en er allerlei extra tijdelijke energie- en koopkrachtmaatregelen zijn genomen. Het was een kleine steekproef onder 37 dienstverleners die gezamenlijk een brede afspiegeling vormen van de stad. Te weten: mensen die werken bij het Leger des Heils, sociaal makelaars, Tussenvoorziening, buurtteams, U Centraal, Al Amal, buurtpastoraat voor de kerken, vluchtelingenwerk). Het leidde tot alarmerende uitkomsten, die de Armoedecoalitie onder de aandacht heeft gebracht van Utrechtse raadsleden en woordvoerders werk en inkomen:

  • 97% ziet dat cliënten en bewoners problemen hebben met rondkomen en meedoen.
  • 55% ziet ondanks energiemaatregelen problemen met betalen energierekening (komt ook doordat de energietoeslag werd gebruikt voor nadere zaken; mensen met weinig geld dichten gaten en plannen is moeilijk)
  • 53% ziet dat bewoners moeite hebben om gestegen zorgkosten te betalen
  • 97% ziet dat bewoners moeite hebben om de boodschappen te betalen
  • 28% ziet nieuwe categorieën mensen met geldproblemen (jongeren, mensen die iets meer verdienen dan de norm, ouderen; risicogroepen voor door het ijs zakken: zelfstandigen met een eigen woning die slecht geïsoleerd is, bijna pensioengerechtigden, zoals 60-plussers die werkloos zijn).

De resultaten zijn zo uitgesproken dat de Armoedecoalitie het belangrijk vindt om deze onder de aandacht te brengen. Wij horen veelvuldig van mensen voor welke onmogelijke keuzes zij zich gesteld voelen, hoe ze maaltijden overslaan en afhankelijk zijn van de voedselbank.

Uit de begeleidende brief aan de raad: “De gemeente is goed bezig met het armoedebeleid, is creatief, anticipeert en werkt hard aan het vergroten van het bereik van regelingen. Maar we zijn er nog lang niet.
We weten dat de budgetten in het sociaal domein onder druk staan. Daarom vragen wij u nadrukkelijk om voldoende budget te blijven reserveren voor de mensen in de stad bij wie het water aan de lippen staat, die geen buffers hebben om tegenvallers op te vangen, zorg mijden en hun boodschappen niet of nauwelijks kunnen betalen. Kies ervoor dat mensen in Utrecht kunnen rondkomen en meedoen in plaats van uitgesloten worden. In december herhalen we de steekproef. Alvast veel dank voor uw aandacht.”

Download de uitkomsten van de mini-enquête.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux