Maak nu werk van bestaanszekerheid!

G4 trekt aan de bel met pamflet

De stadsbesturen van de vier grootste steden, de zogeheten G4, roepen in een pamflet Kamer en kabinet op om nu werk te maken van bestaanszekerheid en te zorgen dat (meer) werken loont! De gemeenten geven ook aan hoe zij zelf een steentje kunnen bijdragen.

“Relatief hoge welvaart gaat helaas samen met relatief grote armoede- en schuldenproblematiek, wat zich uit in een hogere kansenongelijkheid (ook voor kinderen) in onze steden. Bovendien staan relatief veel mensen aan de kant. Zij slagen er niet in om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven. Zelfs niet in tijden van structurele personeelstekorten. Deze situatie mogen we niet accepteren”, schrijft de G4.

Dit systeem moet daarom fundamenteel op de schop. Na jaren van gepraat hierover is het tijd voor actie, die belofte moet aan onze inwoners eindelijk worden ingelost.

Het stelsel van sociale zekerheid moet fundamenteel worden herzien

Inmiddels wordt breed onderkend dat aan veel onzekerheden van onze burgers een nodeloos ingewikkeld sociaal stelsel ten grondslag ligt. De Participatiewet is hardvochtig, kent ingewikkelde regelgeving met betrekking tot (bij)verdienen, hoge drempels om te werken en bovendien een te laag sociaal minimum. Het toeslagenstelsel is weliswaar bedoeld voor extra ondersteuning, maar leidt in de praktijk vaak tot extra onzekerheden vanwege verschillende regimes en risico’s op terugvorderingen, waardoor (problematische) schuldensituaties kunnen ontstaan en escaleren.

Aanbevelingen

De G4 heeft concrete ideeën over hoe het nieuwe stelsel eruit moet zien. Zij doen de volgende aanbevelingen aan Kamer en kabinet, om op te pakken met gemeenten:

  • Verhoog het sociaal minimum conform het advies van de Commissie sociaal minimum.
  • Harmoniseer het inkomensbegrip, partnerbegrippen, een bruto/netto verstrekking van uitkeringen binnen het stelsel van sociale zekerheid en het belastingstelsel zodat mensen weten waar ze aan toe zijn en regelingen goed op elkaar aansluiten.

Vervolgens worden concrete voorstellen voor de korte en de langere termijn uitgewerkt.

Lees het hele pamflet >

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux