Het is tijd om mensen volwaardig mee te laten doen

Brief Landelijke Armoedecoalitie op Prinsjesdag

De Landelijke Armoedecoalitie heeft naar aanleiding van de gepresenteerde plannen op Prinsjesdag een brief gestuurd aan alle Kamerleden om aandacht te vragen voor de urgentie van aanvullend armoedebeleid.

De Landelijke Armoedecoalitie heeft verschillende keren aandacht gevraagd voor de problematiek rondom armoede en schulden. Wij zien dat de aandacht voor deze problemen maatschappelijk en vanuit de politiek is toegenomen. Bestaanszekerheid heeft een belangrijke plaats in verkiezingsprogramma’s, van links tot rechts. Dat is mooi maar het komt uiteindelijk aan op daden. De voorgestelde 2 miljard euro extra voor huishoudens met een laag inkomen, juichen wij toe als eerste stap want die is hard nodig. Maar het is echter niet voldoende.

Concrete maatregelen

De Commissie Sociaal Minimum berekende dat jaarlijks 6 miljard euro noodzakelijk is om de financiële bestaanszekerheid van huishoudens te garanderen. Wij vragen de Kamer:

  • Reserveer ruimte in de begroting om de door de Commissie Sociaal Minimum voorgestelde verhoging van het minimumloon en de uitkering waar te kunnen maken, zodat mensen daadwerkelijk kunnen rondkomen, de inflatie het hoofd kunnen bieden en de energierekening kunnen betalen;
  • Hou rekening met de stapeling van zorgkosten en extra energie-uitgaven voor mensen met een chronische ziekte en beperking;
  • Zorg dat de hulpverlening toereikend is, zodat iedereen die zich meldt met een hulpvraag daadwerkelijk geholpen kan worden. Investeer daarom in sociaal werkers, schuldhulpverlening en in versterking van de vrijwillige dienstverleners;
  • Vereenvoudig het systeem van regels en toeslagen;
  • Zorg voor voldoende financiering voor de sociale werkvoorziening zodat de werkgelegenheid voor mensen met een beperking die intensieve ondersteuning nodig hebben niet wegvalt;
  • Werk toe naar een systeem waarin kleine schulden klein blijven en overheidsschulden via één Rijksincasso worden geïnd;
  • Investeer in het betrekken van mensen met langdurige eigen ervaring in armoede en schulden bij het bedenken en uitvoeren van beleid.

Klik hier om de brief te downloaden.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux