Herziening Participatiewet

Landelijke Armoedecoalitie stuurt brief aan Kamer

Op 14 mei debatteert de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over herziening van de Participatiewet. De Landelijke Armoedecoalitie stuurde een brief waarin zij onder meer aandringt op het spoedig uitvoeren van de adviezen van de Commissie Sociaal Minimum.

Haast geboden

Volgens de Landelijke Armoedecoalitie is herziening urgent. Mensen zitten nu gevangen in de Participatiewet. Want deze houdt burgers (met een beperking) gevangen die slechts enkele uren kunnen werken. Werken loont dan nauwelijks en het is bijna onmogelijk om je uit de uitkering te werken. Dan is er een groep burgers in de Participatiewet die helemaal niet kan werken vanwege hun aandoening. Ook zij zitten klem vanwege een te laag inkomen. En er is een groep die parttime aan het werk wil en kan, maar dit niet doet vanwege het risico op het kwijtraken van toeslagen en regelingen. Ook hier zit men gevangen in de wet. Een onwenselijke situatie voor burgers en de samenleving. 

Drie opgaven

Om hier verandering in te brengen doen wij concrete aanbevelingen op drie punten:

  • Vergroot stabiel en betrouwbaar inkomen
  • Vergroot het bereik van regelingen
  • Vergroot kansen op uitstroom naar werk

Deze actiepunten worden vervolgens in de brief uitgewerkt.

Klik hier om de hele brief te lezen.

Ontwerp en webdevelopment door BuroBureaux